Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Utbildning: Rätt fokus i styrelsearbetet.

Tid för evenemanget                                                                                   Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, måndag 23 november och tisdag 15 december kl 09:00 - 17:00

Plats                                                                                                           Almi företagspartner i Karlstad, Lagergrensgatan 2, 652 26, Karlstad Karta

Deltagaravgift.                                                                                     Handelskammaren och Styrelseakademiens medlemmar betalar ett medlemspris.                                                                                       Medlemspris 13 900 kr exkl. moms,                                                         Icke medlemmar  15 900 kr exkl. moms                                                   i avgiften ingår dokumentation, tentamen, intyg samt lättare förtäring.

Anmälan Senast 12 november. Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annnan.

Kontakt Therese Nilsson Munther, varmland@styrelseakademien.se

Förening

 

Rätt fokus i styrelsearbetet.

Välkommen att delta i Sveriges största styrelseutbildning för dig som vill bli certifierad styrelseledamot.

Den nya tidens styrelsearbete - med fokus på de senaste rönen.

Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar organisationer – ex de ideella – att tillämpa liknande styrning som företagen. Något håller på att hända.

Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer verka i. Du som ägare vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Så här genomförs utbildningen

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi en ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och grupper hur våra verkligheter kan göras bättre. Till varje utbildningstillfälle får du ett anpassat studiematerial och vår ledstjärna är en bok som handlar om just bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningsmaterialet är framtaget inom StyreleAkademien och bygger på de senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont.

 

Utbildningen är på totalt 16 timmar fördelat på fyra rubriker

  • Rätt styrning: Innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance.
  • Rätt bemanning: Fokuserar på två områden – valberedning och styrelsens sammansättning.
  • Rätt inriktning: Handlar om styrelsen förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska.
  • Rätt arbetssätt: Är det mesta praktiska avsnittet. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet

Nationella partners: