Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ordföranderollen, anmäl dig här

Datum: Onsdag 14 oktober 2020
Tid: kl 09.00 - 17.00
Plats: Östsvenska Handelskammaren, Norrköping

_____________________________________

Pris: 7 900 kr exkl moms (5 900 kr exkl moms medlem i StyrelseAkademien o/e Östsvenska Handelskammaren)

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.
Ökat fokus i styrelsearbetet består av fem fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera. 

Litteratur: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation ingår.
Efter avslutad utbildning erhålls ett diplom.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. 

OBSERVERA:
Denna utbildning genomförs i samarbete med Östsvenska Handelskammaren (ÖHK). Vi kommer därför att delge ÖHK de uppgifter du registrerar vid anmälan. Genom din anmälan godkänner du både StyrelseAkademiens och ÖHKs integritetspolicies:
Länk till SAÖs policy
Länk till ÖHKs policy

Förening

StyrelseAkademien Östsverige kan stolt erbjuda dessa fortsättningsutbildningar i samverkan med Östsvenska Handelskammaren. Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete - och ett spännande nytt nätverk.

Ordföranderollen

14 oktober i Norrköping

Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

1. Du får en förfrågan om jobbet som ordförande
Den här delen handlar om hur du hanterar en förfrågan om ordförandeskapet. Någon hör av sig till dig. ”Vi vill gärna att du …”. Här gäller det att göra en kvalificerad bedömning. Vem eller vilka står bakom förfrågan och hur ser en eventuell kravspecifikation ut? Många tankar brukar röra sig i huvudet – smicker, rädsla, lust, fåfänga, tid och annat. Om du lutar åt ett JA så gäller det att träffa ägarna, styrelsen och ledningen helst var för sig. Du kanske efter detta ska göra en omvänd egen kravspecifikation, du kommer med motkrav. Allt detta diskuterar vi på utbildningen samt hur din introduktionsperiod bör se ut. Sist men inte minst, du måste ta ställning till om uppdraget ger rätt påbyggnad av din image och att du får betalt för din insats. Det är nu i starten som du har chans att börja sätta agendan.

2. Du ska skapa värde med styrelsearbetet
Den här delen behandlar den viktigaste och tuffaste delen av styrelsearbetet.  Det handlar om hur du använder dina ”resurser”; styrelseledamöternas kompetens samt VD med sin organisation. Det är ni tillsammans som ska skapa värde och du är ytterst ansvarig. Mycket av det praktiska tas på ett konstituerande styrelsemöte, vi diskuterar hur du kan få det till något värdefullt. Rent praktiskt ska du se till att det tas fram en årsplan för styrelsemötena, hur du tillsammans med VD sätter agendan och du lämpligen förbereder mötena. Det handlar om kallelser, dagordningar och materialet – vem som gör vad och när.

3. Du ska utveckla relationerna
Den här delen handlar om dina relationer med dina intressenter. En ren aktieägarfokusering har alltmer bytts till att fler av bolagets intressenter är i fokus. 

  • Din egen styrelse. Hur du kan få den att fungera effektivare och klokare. Hur kan du få de andra att ta större ansvar. Och hur hanterar jobbiga ledamöter för att nämna något.
  • Du och VD. Ni som behöver bli ett radarpar. Hur går det till? Vi diskuterar hur nära relationen bör vara för att fungera bra och i vilka situationer som du som ordförande kan assistera VD utåt. I botten ligger att du har klarlagt vad VD:s mandat är och vilken rapportering du och din styrelse förväntar er.
  • Du och ägarna. Man kan gott säga att du blir företagets strategiska utvecklingsmotor. Du vet vad ägarna har för intentioner och restriktioner, där har du ditt manöverutrymme. Men du kan också jobba närmare ägarna i olika frågor, det diskuterar vi också.
  • Du och övriga intressenter. Här finns revisorer, banker, större kunder, viktiga leverantörer, tänkbara samarbetspartners och många andra. Vi lägger en del tid här, om du har intresse.

Nationella partners: