Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KONTAKT Östsverige

ostsverige(@)styrelseakademien.se
070-4220604

ADRESS

StyrelseAkademien Östsverige
c/o DoSpace
Teknikringen 10
583 30 Linköping

 

Verksamhetsansvarig: 
Staffan Emanuelsson
Telefon 070-4220604
E-post: staffan.emanuelsson@styrelseakademien.se


StyrelseAkademien Östsverige Ideella Förening
Org. nr. 822003-3677

Elektroniska fakturor:
GLN-kod för e-fakturor är: 7368220033677
VAN-operatör: Scancloud AB
Frågor gällande e-fakturor ställs till Scancloud: 08-23 23 18

Papperfaktura sänd till adress:
StyrelseAkademien Östsverige
LIN3265 Scancloud
831 97 Östersund

Integritetspolicy:
Inom StyrelseAkademien är våra medlemmars förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för medlemmarnas personliga integritet.
Läs gärna vår integritetspolicy. http://www.styrelseakademien.se/styrelseutbildningar/samtycke/

DOKUMENT

VÄGEN TILL EN VÄRDESKAPANDE STYRELSE

Vi är ditt forum på hemmaplan som lyfter styrelsens betydelse och förmedlar strategisk kunskap som du direkt kan omsätta i praktisk handling. Du får tillgång till ett stort näringslivsinriktat utbud och ett lokalt nätverk där du kan knyta värdefulla kontakter. Framför allt får du nya perspektiv på hur du kan utveckla din styrelse och ditt företag.

StyrelseAkademien har en ledande position på marknaden när det gäller att leverera kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter rörande professionellt styrelsearbete.Vår huvudsakliga målgrupp är SME-företag (små- och medelstora företag) men vi vänder oss även till kommunalt ägda bolag och ideella organisationer. StyrelseAkademien är också Sveriges största nätverk för ägare, styrelser och vd:ar.

Du är viktig för oss!

För oss i Östsverige är det viktigt att vi når ut och ända fram till dig som verkar i vår region. Vi sätter upp styrelseutbildningar, seminarier, föreläsningar och nätverksträffar. Ofta i samarbete med våra strategiska partners. Målsättningen är att skapa lokala mötesplatser, främja kunskapsutbyte och att tillgängligöra vårt aktivitets- och utbildningsutbud i hela regionen.

I vår kalender under Östsverige hittar du utbildningar och aktiviteter i regionen. Ring oss gärna om du har frågor eller funderingar och för att skapa en kontakt och möjligheter.

Välkommen!

Anna Hjertstedt

Ordförande i StyrelseAkademien Östsverige 

 

StyrelseAkademien Östsveriges Styrelse:

Anna Hjertstedt

Ordförande
anna@hjertstedt.nu

Christer Trägårdh

Jasmina Egelnor

Ledamot

jasmina@egelnor.se

Peter Forssman

Ledamot
ltp.forssman@gmail.com

 

Gunilla Brynell-Johansson

Rolf Björck

Ledamot

Rolfbjorck@me.com

Anneli Larsson

VALBEREDNING

Yvonne Rosmark

Sammankallande
yvonne.rosmark@gmail.com

Gunnar Almesåker

gunnar@almesaker.se

Camilla Ekstrand Hemlin

camilla.hemlin@fastighetsbyran.se

Nationella partners: