Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

19 oktober 2020

Förening

StyrelseAkademiens skrivelse

StyrelseAkademien har gått i svaromål gentemot kommissionen i form av en skrivelse till den ansvarige kommissionären och den enhetschef inom DG JUST som närmast ansvarar för det aktuella lagstiftningsarbetet.

LÄS SKRIVELSEN

EU på väg att försvaga bolagsstyrningen i Europa
Viktigt seminarium online 28 okt

Reklam för ett seminarium

Välkommen att delta på ett seminarium online den 28 oktober, klockan 09.30 – 12.40 svensk tid. Seminariet handlar om ett EU-initiativ som riskerar att föra tillbaka europeisk bolagsstyrning flera decennier.

Bakom seminariet står ecoDa, en organisation som representerar styrelseledamöter i Europa och där StyrelseAkademien är svensk medlem, tillsammans med European Issuers som representerar noterade bolag i Europa, och Business Europe som är en paraplyorganisation för Svenskt Näringsliv.

Seminariets rubrik är "Corporate Governance for sustainable and competitive European Companies" (”Bolagsstyrning för hållbara och konkurrenskraftiga europeiska företag”). Seminariet genomförs på engelska.

Representanter för EU:s institutioner deltar också i seminariet för att ge sin syn på förslaget. Deltar gör även chefen för EU-kommissionens enhet för bolagsstyrning och EU-parlamentariker som påverkar just denna lagstiftning.

Företagsfientligt EU-initiativ
Bakom rubriken döljer sig den mest akuta och viktigaste frågan inom bolagsstyrningsområdet på mycket länge: ett EU-initiativ som riskerar att föra tillbaka europeisk bolagsstyrningsutveckling flera decennier.

Ordförande i StyrelseAkademiens internationella utskott, Per Lekvall, beskriver initiativet så här: ”ett arbete inom EU-kommissionen med syfte att efter årsskiftet lägga fram förslag, sannolikt i form av ett direktiv, till långtgående förändringar av bolagsstyrelsers ansvar i syfte att komma tillrätta med förment kortsiktighet och bristande samhällsansvar hos främst börsnoterade bolag.”

Vi är inom StyrelseAkademien, i likhet med många svenska och internationella företag och näringslivsorganisationer, djupt oroade över konsekvenserna av dessa planer som, om de realiseras, i grunden skulle försämra förutsättningarna för privat företagsverksamhet inom unionen och därmed också europeiska företags konkurrenskraft på den globala marknaden.

StyrelseAkademien har gått i svaromål
Vi har därför gått i svaromål gentemot kommissionen i form av en skrivelse till den ansvarige kommissionären och den enhetschef inom DG JUST som närmast ansvarar för det aktuella lagstiftningsarbetet.

En samlad sida med feedback finns på kommissionens webbplats. Där finns också ett flertal andra mycket kritiska kommentarer från både internationella och svenska avsändare, bland annat från Kollegiet för svensk bolagsstyrning tillsammans med en rad svenska näringslivsorganisationer.

StyrelseAkademien arbetar också för att påverka svenska politiker och representanter för näringslivet för att få förslaget i en riktning som inte blir så negativt för svenskt näringsliv.

Anmäl dig till seminariet den 28 oktober.

Nationella partners: