Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Skräddarsydda utbildningar/workshops

Har du ett behov av utveckla din styrelse och ledningsgrupp inom områden såsom ägarstyrning, värdeskapande styrelsearbete, ordförandeskap, strategiarbete, affärsplaner, målstyrning, ekonomi för styrelser, CSR, valberedningsarbete eller andra.

Vi hjälper dig att sy ihop en utbildning eller workshop utifrån era behov.

Kontakta oss! norr@styrelseakademien.se

Förening

Utbildningar hösten 2020

 

Rätt fokus i styrelsearbetet - utbildning online - FULLBOKAD

Nu finns vår populära grundutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet som online-version. Under fyra halvdagar får du all grundläggande kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Efter utbildningen kan du skriva tentamen och få chansen att bli certifierad styrelseledamot.

19-20 oktober, 3-4 november (4 halvdagar)

Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.

Utbildningen genomförs under en heldag och i klassrumsform. Vi följer alla restriktioner kring detta och kommer att säkerställa att deltagarna har möjlighet att hålla distans under utbildningen.

4 november Nolia Umeå

Läs mer här!

Ökat fokus: Ordföranderollen - utbildning online

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters. I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag. Kursen genomförs digitalt och är uppdelad på två halvdagar.

11-12 november (två halvdagar)

Läs mer här!

 

Utbildningar våren 2021

 

Rätt fokus i styrelsearbetet - utbildning online

Nu finns vår populära grundutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet som online-version. Under fyra halvdagar får du all grundläggande kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Efter utbildningen kan du skriva tentamen och få chansen att bli certifierad styrelseledamot.

25-26 januari, 8-9 februari (4 halvdagar)

Läs mer här!

Hittar du inte det du är intresserad av här?

Kontakta oss - vi lägger ut fler utbildningar om behov finns.

Nationella partners: