Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

I samarbete med Svenska AI-Akademin genomför vi denna skräddarsydda utbildning. 

Tid och plats: 2020-10-08

i Halmstad  

13.00-17.00. 

----------

Lärare: Jenny Hammarberg

----------

I priser ingår förutom kursdokumentation även em-fika.

Ord pris: 4 500 kronor exkl. moms          Medlemspris: 2 900 kronor exkl. moms

Pris övriga medlemmar i andra föreningar inom StyrelseAkademien, samt medlemmar i Företagarna Halland eller CONNECT Väst Halland, 3.900:- exkl moms.

(Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms. Vill du få medlemspris måste du be om medlemsskap i samband med kursbokningen, dvs innan kursen.)

----------

 OBS.  Begränsat antal platser:
Vi håller distans och Coronasäkrar!
ANMÄL dig här:

2020-10-8: I Halmstad

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på:
Mobil: 070-2044733 eller E-post: halland@styrelseakademien.se.
Betalning: Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturerar vid anmälningstillfället. Vid avanmälan senare än 21 dagar innan utbildningsstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid senare avbokning än 7 dagar innan debiteras full avgift.

 

  
    

 

 

Förening

Ny utbildning: AI, Artificiell Intelligens ur ett lednings- och styrelseperspektiv

Den här kursen riktar sig till dig som vill få med dig ett tankesätt när du för dialog kring Artificiell Intelligens i företag. Den genomförs under en halv dag, och består av fyra delar:

1) Introduktion till AI ur ett affärsperspektiv
• Vad är AI och hur använder vi det idag?
• Hur återspeglar AI intelligens?
• AI ur ett vetenskapligt perspektiv

2) Affärsnyttan med AI
• Hur kan AI användas för att förstärka och förbättra verksamheter
• Vikten av data och datastrategi

3) AI-etik för företag
• Vad är bias och hur kan det uppstå?
• AI-etik kopplat till företagsvärderingar och varumärke
• Att utveckla etisk AI

4) AI-strategier för styrelsen
• AI ur ett strategiskt perspektiv
• Vad en styrelse behöver veta och frågeställningar kopplat till AI

Utbildningen görs i samarbete med Svenska AI-Akademin, och kommer att ledas av en av dess grundare, tillika VD, Jenny Hammarberg.

MÅLSÄTTNING:

Utbildningens syfte är att ge dig en grundläggande insikt i, och verktyg till att föra och leda diskussioner kring frågor som rör AI ur ett för företag strategiskt och affärsmässigt perspektiv. 

MÅLGRUPP:

Personer i ledande ställning i företag, ägare, VD'ar, styrelseaktiva. Det kan också vara du som leder olika projekt som kan komma att involvera tankar kring implementering och införande av AI i verksamheter. Och det kan vara du som är allmänt intresserad av frågor kring, och vill sätta dig in i vad Artificiell Intelligens är och kan innebära.

 

 

Nationella partners: