Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Utbildningen är uppdelad på 4 tillfällen

11 februari 2021
11 mars 2021
15 april 2021
12 maj 2021

Pris 4 900 kr exkl moms för fyra lunchträffar 

Plats Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge


Anmäl dig här ...

Förening

Vi håller en serie av fyra luncher för samma deltagargrupp (8 deltagare) för medlemmar i StyrelseAkademien Dalarna. Syftet är att bygga en individuell plattform för att söka uppdrag i styrelser.Efter fyra träffar ska deltagarna ha fått konkreta tips och råd om hur man själv bör aktivera sig och hur man utnyttjar sina nätverk för att bli attraktiv som styrelseledamot.

Ledare: Karin Burgaz, Nya Ledarskapet och vice ordförande StyrelseAkademien Dalarna

Lunch 1: "Styrelse-CV:t”
Lunchen inleds med att deltagarna presenterar sig. Därefter går vi igenom hur man bygger ett attraktivt och professionellt styrelse-CV och hur detta skiljer sig från ett ”vanligt” CV.

Lunch 2: ”Mitt styrelsevarumärke och kompetensprofilk”
Vi börjar lunchen med att gå igenom respektive deltagares styrelse-CV. När man bygger en professionell extern styrelse tittar man mycket på varje enskild ledamots kompetens. Våra diskussioner under denna punkt kommer att kretsa kring deltagarnas personliga varumärken och hur man profilerar sin person och sina kompetenser.

Lunch 3: ”Mitt styrelsenätverk”
Vi summerar tidigare lunchers teman och diskuterar deltagarnas frågor och reflektioner.
Ett nätverk ökar förutsättningar för att bli inbjuden till styrelsearbete. Vi diskuterar vilka sammanhang som kan vara relevanta och som kan skapa dessa möjligheter. Deltagarna får också tips på vilka nätverk som är gynnsamma för framtida styrelseposter.

Lunch 4: "Summering och handlingsplan"
Vi avslutar med att skapa en handlingsplan innehållande de aktiviteter som varje enskild deltagare vill genomföra för att uppnå sina mål. Dessutom går vi igenom hur vi som grupp fortsättningsvis kan stötta varandra professionell

Endast för medlemmar i StyrelseAkademien Dalarna.

Frågor besvaras av Jan Paju, verksamhetsledare SA Dalarna, jan.paju@styrelseakademien.se alt 070-912 12 30

”Styrelseluncherna var en värdefull investering i mig själv samt ett mycket givande forum för samtal i styrelsefrågor.”


"Bra och nyttig information om vad som krävs från dig som styrelserepresentant. Relevanta arbetsuppgifter. Erfarenhetsutbyte bland deltagarna."

Nationella partners: