Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Under 2019 har vi haft vår aktivitet ”Hur profilerar jag mig för styrelseuppdrag!”. Över en förlängd lunch har en grupp träffats vid fyra tillfällen. Syftet med träffarna är att ge deltagarna bättre förutsättningar att få styrelseuppdrag genom att göra sig synliga och ge signaler om intresset för styrelseuppdrag. Diskussionerna utgår alltid från deltagarnas personliga förutsättningar. Under träffarna diskuterades bl.a: 

Styrelse CV 
Hur kan ett styrelse CV se ut? Vad bör man lyfta fram i ett styrelse CV? Varje deltagare fick skriva ett eget CV som riktade sig mot att söka styrelseuppdrag. 

Personligt varumärke 
Hur uppfattar andra personer Dig? Hur vill Du att andra personer skall uppfatta Dig? Stämmer dessa uppfattningar överens? På vilket sätt kan Du ta reda på om uppfattningarna stämmer överens? 

Nätverk 
Är nätverk det största kapitalet vi har? Att etablera och inte minst underhålla kontakter är viktigt. Hur gör vi det strukturerat? Att använda sociala medier blir allt viktigare. Hur använder vi det effektivt?

Röster från några av deltagarna
”Styrelseluncherna var en värdefull investering i mig själv samt ett mycket givande forum för samtal i styrelsefrågor.”

"Bra och nyttig information om vad som krävs från dig som styrelserepresentant. Relevanta arbetsuppgifter. Erfarenhetsutbyte bland deltagarna."

Om Du är intresserad av detta kontakta Jan Paju (jan.paju@styrelseakademien.se, 0709-12 12 30).

Nationella partners: