Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

december 2017

Område

Professionellt styrelsearbete

Tidskriften Professionellt Styrelsearbete ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Läs det senaste numret av Professionellt Styrelsearbete

  • Styrelseskolan | Allt större ansvar läggs på styrelser
  • Revisionsutskotten | Stärkt makt ställer nya krav på ägarstyrningen
  • Föreningen Östsverige | Medlemsnytta i fokus

> Professionellt Styrelsearbete nr 4 2017

bild

Nationella partners: