Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Västsverige

Anmälan här... 

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på:
Mobil: 0761-979930 ellerE-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | tisdag 24 april 2018

Tid | 09.00 - 17.00

Plats | KPMG, Norra Hamngatan 22, Göteborg

Pris | 6 900 kr, medlemmar 5 900 kr exkl. moms
(Medlemsavgift 1 500 kr/år inkl. moms)
 
Betalning |
Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturerar vid anmälningstillfället. Vid avanmälan senare än 21 dgr innan utbildningsstart debitera 25% av kursavgiften.
Vid senare avbokning än 7 dagar innan, debiteras full avgift. 

 

Område

Ekonomiutbildning - 1 dag

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till icke professionella ekonomer i styrelser, men också VD, representanter i företagsledningar, etc. Såväl erfarna som mindre erfarna personer har god nytta av utbildningen. Mål: Utbildningen ger grundläggande/uppdaterade kunskaper om den ekonomiska rapporteringen som styrelser tar del av. Metoder för enklare analyser kommer att presenteras. Styrelseperspektivet är i fokus under kursdagen.

Ämnesområden som kommer att behandlas

  • Nyckeltal; likviditet, soliditet, räntabilitet m.fl.
  • Kassaflödesanalys
  • Årsredovisning, Balansräkning, Resultaträkning
  • Regler och ansvar avseende kontrollbalansräkning?
  • Min roll och mitt ansvar som styrelseledamot kopplat till verksamhetens    ekonomi och uppföljning. 
  • En omfattande dokumentation ingår.
  • Deltagare erhåller intyg

Kursledare | Camilla Rahm, auktoriserad revisor, KPMG och Bengt Petterson, B Consulting AB

Nationella partners: