Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Anmälan här... 

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på:
Mobil: 0761-979930 ellerE-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | tisdag 7 november

Tid | 08.30 - 12.00

Plats | Front Advokater, Kungstorget 2, Göteborg

Pris | 6 900 kr, medlemmar 5 900 kr exkl. moms
(Medlemsavgift 1 500 kr/år inkl. moms)
 
Betalning |
Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturerar vid anmälningstillfället. Vid avanmälan senare än 21 dgr innan utbildningsstart debitera 25% av kursavgiften.
Vid senare avbokning än 7 dagar innan, debiteras full avgift. 

 

Våra lärare, Petra Palmgren Lindwall och Bengt Wiberg  

Område

"Från vision till verklighet" - ägardirektiv för SME

Kursen vänder sig främst till
- Ägare i privata bolag
- Styrelsearbetare i privata bolag
- VD
- Valberedningen

Kursens övergripande mål är att skapa förståelse/kunskap samt förbereda SME bolag och ge stöd, för att ta nästa utvecklingssteg som att att gå från ägarlett till ägarstyrd verksamhet.

Kurstillfället skall resultera i att deltagarna får:
- övergripande förståelse för vad ett ägardirektiv är
- kunskap om vad ägardirektivet tillför bolaget och ägarna
- får förståelse för varför man ska ha ett ägardirektiv
- vem eller vilka är mottagare av ägardirektivet
- kunskap vad ägardirektivet skall innehålla
- att kunna tolka ett ägardirektiv

Kursupplägg:  
Fas 1
-        halvdag teori inklusive verkliga case, grupparbete samt diskussioner i bikupa
-        lättare förtäring
-        1,5 timmes enskild konsult tid

med möjlighet att lägga till:
Fas 2
-        hjälp och stöd att ta fram ett ägardirektiv, X antal konsulttimmar handledda av våra lärare.

Kursinnehåll
Introduktion till bolagsstyrning, ABL, Bolagsorganen, Styrdokument, syfte med AB etc.

 • Olika typer av ägare och styrelser
 • Varför ägardirektiv?
 • Vem ansvarar för att ta fram ett ägardirektiv?
 • Vem deltar i processen att ta fram ett ägardirektiv
 • Innehåll i ägardirektiv
 • Terminologin i ägardirektivet
 • Hårt och mjukt innehåll
 • Ägarnas roll/Hattproblematiken
 • Hur kan en process se ut?
 • När ägarna inte vill samma sak...
 • Skillnaden mellan Aktieägaravtal, ägardirektiv, Bolagsordning
 • Hur arbetar styrelsen med ägardirektivet
 • Hur ofta ska man uppdatera ägardirektivet?
 • Hur fastställer man ägardirektivet?
 • Hur påverkar ägardirektivet kompetensen i styrelsen/rekrytering till styrelsen?
 • Som styrelsearbetare, varför är ägardirektivet viktigt för dig?

 

Nationella partners: