Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Guldklubban 2018

Vi behöver din nominering senast den 30 maj.

Område

Guldklubban 2018

Om Guldklubban

För att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete instiftade revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien 2005 utmärkelsen Guldklubban. Utmärkelsen delas ut varje år i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag, till ordförande som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken.

Kriterier

För att kvalificeras till utmärkelsen Guldklubban krävs följande:
  • Bolagen är ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller en ekonomisk förening.
  • Kandidaten har varit ordförande för bolaget i minst tre år.
  • Bolagets styrelse har minst fyra bolagsstämmovalda ledamöter, varav minst en fristående från bolagets större ägare.
  • Kandidaten är inte också bolagets verkställande direktör
  • I klassen noterade bolag är bolagets aktier upptagna till handel på en svensk reglerad marknad.
Juryn analyserar ordföranderollen efter tre huvudområden:
  • Bolagets verksamhet och utveckling senaste åren
  • Styrelsearbetets kvalitet och särskilt utmärkande drag
  • Kandidatens personliga sätt och egenskaper för att fullgöra ordföranderollen


Bolagets verksamhet och utveckling senaste åren

Bolaget har en ekonomiskt sund ställning och har under kvalificeringsperioden haft en positiv trend eller genomgått en tydlig ”turn-around”. Både sanering och tillväxt är meriterande. Andra åtgärder som stärkt bolaget vägs in, till exempel större organisationsförändringar eller strukturåtgärder.


Styrelsearbetets kvalitet och särskilt utmärkande drag

Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som hålls fortlöpande uppdaterade. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp. 


Kandidatens personliga sätt och egenskaper för att fullgöra ordföranderollen

Egenskaper som engagemang, integritet, kompetens och ledarskap är meriterande. Viktigt är också att kunna tolka ägares intentioner, sätta mål för styrelsens arbete och skapa ett arbetsklimat baserat på saklighet, uppriktighet och ömsesidig respekt. Förmågan att vara en bra coach till VD och sättet att företräda styrelsen utåt vägs också in.

 

Läs mer här..

 

Nationella partners: