Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 ANMÄLAN - för anmälan klicka på önskat datum.

Pris15 900 kronor exkl. moms          medlemspris 13 900 kronor exkl. moms            (Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms)
Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Vid frågor kontakta StyrelseAkademien Västsverige
Mobil: 0761-979930 
E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

2020

8 & 9 juni  - Göteborg
Sista anmälningsdag 2020-10-21
Lärare: Christina Lindberg

22, 23 juni & 2, 3 juli - DIGITALT
Observera tiderna på anmälningssidan
Läs mer här >>
Sista anmälningsdag 2020-04-15
Lärare: Petra Palmgren Lindwall

25 & 26 juni - Göteborg
Sista anmälningsdag 2020-06-07
Lärare: Petra Palmgren Lindwall

__________________________

19 & 26 augusti - Göteborg
Sista anmälningsdag 2020-08-10
Lärare: Petra Palmgren Lindwall

14, 15, 23, 24 september - DIGITALT
Observera tiderna på anmälningssidan
Läs mer här >>

Sista anmälningsdag 2020-04-26
Lärare: Petra Palmgren Lindwall

15 & 16 september - Göteborg
Sista anmälningsdag 2020-
Lärare: Hans P Carlsson

7 & 14 oktober - Göteborg
Sista anmälningsdag 2020-09-28
Lärare: Petra Palmgren Lindwall

21 oktober & 4 november - Trollhättan
Sista anmälningsdag 2020-10-12
Lärare: Petra Palmgren Lindwall

2 & 3 november  - Göteborg
Sista anmälningsdag 2020-10-21
Lärare: Christina Lindberg

8 & 9 november  - "Två Skyttlar" i Örby
Internat - läs mer på anmälningssidan &
observera annat pris.
Sista anmälningsdag 2020-10-26
Lärare: Daniel Yar

26 november & 2 december + påbyggnad
för noterade bolag 3 december
 - 
Göteborg
OBS Två anmälningar!

Sista anmälningsdag 2020-11-16
Lärare: Torsten Örtengren

Betalning | Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturerar vid anmälningstillfället. Vid avanmälan senare än 21 dagar innan utbildningsstart debiteras 25% av kursavgiften.
Vid senare avbokning än 7 dagar innan, debiteras full avgift. 
_____________________________________

Lärare:

 Torsten Örtengren
Torsten Örtengren

Petra Palmgren Lindwall
Petra Palmgren Lindwall

Christina LindbergChristina LIndberg

Hans P Carlsson
Hans P Carlsson

Daniel Yar
Daniel Yar

 

 

 

Förening

Rätt Fokus i styrelsearbete för aktiebolag (SME)

styrelsearbete
StyrelseAkademiens styrelseutbildning om 16 timmar – med fokus på de senaste rönen.

Den nya tidens styrelsearbete
Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar organisationer – ex de ideella – att tillämpa liknande styrning som företagen. Något håller på att hända.

Utbildningen är på totalt 16 timmar fördelat på fyra rubriker:
• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

Rätt styrning innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance . Här får du bekanta dig med vår aktiebolagslag, nya svensk koden för bolagsstyrning och vi ger dig även en utblick till andra länders bolagsstyrning – alltmer viktigt i vår globala värld. Vidare handlar dagen om rollfördelningen ägare – styrelse – VD. Stort fokus läggs på att tydliggöra ägaransvaret. Slutligen vill vi ge de styrande dokumenten en renässans – att se dem som aktiva delar i styrningen, snarare än som hyllvärmare.

Rätt bemanning fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning. Du får ta del av de senaste rönen om valberedningar, hur styrningen kan skärpas upp, hur arbetsgången kan göras bättre och därmed hur kraven på rätt styrelsesammansättning bättre kan tillgodoses. Det finns en hel del nya rön här. Vi ägnar särskild tid åt företagets olika livsfaser och de skilda krav på styrelserepresentation som detta innebär. Vi ger dig också redskap för hur samspelet i styrelsen kan utvecklas. Tidsinsatser, arvoden och introduktionsprogram behandlas också.

Rätt inriktning handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska. Och att se till att samspelet med VD och ledningsgruppen fungerar på ett optimalt sätt. Styrelsens kontrolluppgift har en tendens att sluka alltför mycket av tiden. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt rapporteringen och ser hur den kan göras relevantare – och enklare, så att det blir mer tid till de framåtriktade frågorna. I linje med detta diskuterar vi styrelsens ansvar och lär oss hur kriser kan hanteras. Och helst förebyggas.

Rätt arbetssätt är det mest praktiska avsnittet. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet. Att det finns en definierad årscykel, att de affärskritiska delarna av verksamheten ges extra uppmärksamhet, att allt material finns tillgängligt i god tid, att beslutsunderlagen är tydliga, att föredragningar sker inom givna tidsramar, att det finns diskussionsmöjligheter mellan sammanträdena och mycket annat. Vi diskuterar samspelsformer ordförande - ledamöter och VD. Sist men inte minst får du ta del de olika metoder som används vid utvärdering av styrelser.

DET HÄR VILL VI ATT DU NÅR
Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

SÅ HÄR GENOMFÖRS UTBILDNINGEN
Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre. Till varje utbildningstillfälle får du ett anpassat studiematerial och vår ledstjärna är en bok som handlar om just bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningsmaterialet är framtaget inom StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont.

CERTIFIERING
Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering i Rätt fokus för aktiebolag (SME).

LÄRARE
Alla våra lärare är ackrediterade.

Nationella partners: