Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

ANMÄLAN HÄR...

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på:
Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | tisdag 24 oktober

Tid | 15.00 - 17.00

Plats | Innovatum, Trollhättan 
____________________________

Roland Adrell   Roland Adrell,
  Front Advokater

____________________________
StyrelseAkademien Västsverige

Förening

Styrelseseminarium

Kan man bedriva ett gott styrelsearbete i kommunala bolag?


Vi välkomnar Roland Agrell, advokat och VD på Front Advokater. Han har erfarenhet från domstolsväsendet och har tidigare varit chefsjurist och stadsdelsdirektör i Göteborgs stad.
- Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 25 åren?
- Finns det regionala skillnader?
- Finns det partipolitiska skillnader?

Roland Adrell försöker utifrån gällande regelverk och mångårig erfarenhet att besvara frågorna.

De ledamöter som utses av kommunfullmäktige nomineras av partiorganisationerna och speglar kommunens mångfald. En sak har de gemensamt: De är politiker – oftast fritidspolitiker – som valt att arbeta för kommunen och bolagens utveckling.

StyrelseAkademien har erfarenhet av att samarbeta och utbilda styrelseledamöter i olika aktiebolag, privata såväl som offentligt ägda. Under de senaste åren har bl.a. över 500 styrelseledamöter i Göteborgs stads olika bolag genomgått den certifierande utbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag. Varmt Välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige & Front Advokater
StyrelseAkademien Västsverige     Front Advokater

 

Nationella partners: