Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

anmälan >>

Sista anmälningsdag 2019-10-06

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta oss på:
Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | tisdag 15 oktober

Tid | 15.00 - 19.00

Plats | WTC, Göteborg
            Mässans gata 10, plan 7

Pris | 3 900 kr exkl. moms
         medlemspris 2 900 kr exkl. moms

         (Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms)

Betalning | Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturerar vid anmälningstillfället. Vid avanmälan senare än 21 dagar innan utbildningsstart debiteras 25% av kursavgiften.
Vid senare avbokning än 7 dagar innan, debiteras full avgift. 

_____________________________________
Lärare | Hans Aronsson, Hanar konsult och tidigare Regionsfullmäktiges ordförande i VG-regionen. 
Hans deltog i den politiska processen vid bildandet av Västra Götalandsregionen och blev 1999, regionfullmäktiges första ordförande, ett uppdrag han hade fram till 2010. Under sina år i VGR har han även varit ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Under de senaste fyra åren har Hans haft uppdrag inom Stadsrevisionen i Göteborg, bl.a. som lekmannarevisor i flera bolag. Idag driver Hans sitt egna bolag inom rådgivning, organisations och verksamhetsutveckling.
Hans Aronsson

Förening

Styrelseutbildning | Halvdag

Rätt Mötesteknik


Ägare eller medlemmar litar på att ordförande kan leda mötet och hantera olika synpunkter och viljor. Mötesteknik är kunskap och erfarenhet som sätts på prov i diskussionens hetta. Ordföranden har en mycket viktig roll för att sammanträdet ska genomföras på ett demokratiskt sätt, där alla känner sig delaktiga och får möjlighet att på ett konstruktivt sätt få framföra sina åsikter.

För att leda en stämma och ett styrelsemöte behöver man kunna spelreglerna och lagar. Det är inte bara att kunna tolka ABL, utan också att kunna använda de outtalade regler och den konsensus som gäller kring styrelsearbete och beslutshantering vid stämmor och i styrelsearbetet.

Utbildningen utgår från:
-  Stämman, det högsta beslutande organet
-  Förutsättningarna för ett bra styrelsearbete
-  Styrelsens beslutsförhet
-  Protokoll
-  Ordförandens uppgifter
-  Sammanträdets olika faser
-  Olika slags yrkanden
-  Ordningen för att ställa en proposition

Varmt Välkommen önskar StyrelseAkademien Västsverige & Hans Aronsson

StyrelseAkademien Västsverige

Nationella partners: