Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

ANMÄLAN >>

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta oss på:
Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | 9 november

Tid | 16.00 - 19.30

Plats | World Trade Center
           Mässans gata 10, plan 7 
           Göteborg

Pris | 3 900 kr exkl. moms
         medlemspris 2 900 kr exkl. moms
         (Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms)

Betalning | Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturerar vid anmälningstillfället. Vid avanmälan senare än 21 dagar innan utbildningsstart debiteras 25% av kursavgiften.
Vid senare avbokning än 7 dagar innan, debiteras full avgift. 
_____________________________________
Lärare | Susanne Berens Olsson
Susanne Berens Olsson

Susanne är ekonom och jurist och har mångårig erfarenhet av affärer, förhandlingar, ledarskap och styrelsearbete. Tidigare erfarenheter inkluderar anställningar på domstolar, bolag, större affärsjuridisk advokatbyrå samt många år som chefsjurist för en av Sveriges största energikoncerner. Susanne har stor vana av affärsjuridik, bolagsrätt, kommunal bolagsrätt, offentligrätt och bolagsstyrning. I tidigare ansvar ingick också flertalet styrelseuppdrag – i roller så som sekreterare, ledamot, suppleant och vice ordförande - samt utbildningsverksamhet. Idag arbetar hon som chef inom Göteborgs Stad med inriktning dataskydd och verkar därutöver inom ideella styrelser.

 

Förening

Styrelseutbildning | Halvdag

Rätt protokollföring

En styrelsesekreterare som har kunskap om lagar och styrande dokument, som kan hantera styrelseadministrationen, vet hur man ska uttrycka sig i protokollet och som kan bistå styrelsen och ordföranden om kniviga situationer uppstår är guld värt!

Styrelsesekreteraren har ofta rollen av ordningsman, samordnar styrelsens arbete, har hand om kallelser och styrelsematerial, skriver protokollet och håller i efteradministrationen. Styrelsesekreterarollen är därför viktig för att styrelsearbetet ska fungera väl och för att styrelsen ska kunna fokusera på styrelsearbetet.

Styrelsesekreteraren är också den som i många fall har en avgörande roll för vad som antecknas i protokollet och hur protokollet formuleras. Välformulerade protokoll är viktiga för att skapa en tydlig förväntan på VD och formuleringen kan vara avgörande för att skydda både styrelse och VD vid ansvarsfrågor. Det är också en trygghet för ordföranden, så som ansvarig för protokollet, att veta att protokollet sköts av någon som fått en utbildning i de frågeställningar som är viktiga att tänka på.

För dig som är eller som ska axla rollen som styrelsens sekreterare ger kursen dig kunskaper som gör dig tryggare i din roll. Du får kännedom om;

  • Styrelsens och sekreterarens uppgifter
  • Relevanta regelverk – lagar, regelverk och styrande dokument
  • Sekreterarens sampel med ordföranden respektive VD
  • Viktigt att tänka på vid mötets förberedelse
  • Styrelsemötet - formalia, praktiska frågor, roller
  • Protokollet – formalia och rekommendationer
  • Hantering efter styrelsemötets slut

Kursen ger också praktiska tips, verktyg och checklistor som kan effektivisera arbetet för sekreteraren och samtidigt underlätta arbetet för ordföranden, vd:n och styrelsen. Utrymme ges också för att diskutera knepiga situationer och oväntade händelser. 

Varmt Välkommen önskar
StyrelseAkademien Västsverige

Nationella partners: