Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

FULLBOKAD - 

Vill du stå på väntelista mejla oss på: 
vastsverige@styrelseakademien.se

Observera: Avanmälan senast 3 dagar innan.
Sen/utebliven avanmälan debiteras med 200 kr.

Datum | 26 februari

Tid | 17.00 - 19.00

Plats | Västra Götalands Idrottsförbund
           Mejerigatan 1, Göteborg
           Karta >>
____________________________Förening

Styrelseseminarium

IFK Göteborgs ordförande om styrelsens arbete

Dagens föreningar lever med ständig förändring. De går mot mer professionalisering och förtydligade roller liksom krav på effektivitet och en väl fungerande organisation.

Det blir allt viktigare att tydliggöra rollerna som till exempel den mellan anställd och förtroendevald ordförande.
Det ställer krav på styrelse och dess ledarskap, att kunna skapa en trygg och inspirerande idrottsmiljö som locka fler att engagera sig samtidigt som man inte skrämmer bort eldsjälarna.

Utmaningen att leda en medlemsdriven verksamhet är flera. När ägarna är medlemmarna. När föreningen är en älskad idrottsklubb, där hjärtan kanske är starkare är logiken.

Ta del av IFK Göteborgs styrelseordförande Mats Engström erfarenhet och arbete. Mats arbetar idag med styrelsearbete inom närings- och föreningsliv efter att ha avslutat sin operativa karriär som regionchef för Nordea. Mats kommer att prata om det viktiga styrelsearbetet.

  • Som styrelseordförande leder man arbetet i styrelsen som medlemmarna valt på årsmötet. Hur välkomnar man nya personer till styrelsen så de kommer snabbt in i arbetet?
  • Hur utvecklas det strategiska arbetet så man inte hamnar i operativa driftsfrågor?
  • Hur klarar föreningarna sin kunskapsförsörjning till styrelsen, ledarskapet och arbetet i föreningen?
  • Hur för vi in erfarenhet och kunskap kring ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i styrelsearbetet.
  • Hur bygger vi symboliskt ledarskap och goda föredömen utifrån styrelsearbetet för att inspirera övriga i föreningen?

Mats tar även upp lite om valberedningens och revisorns arbete .

  • Hur formulerar man vilken kompetens och erfarenhet som behövs i styrelsen och var hittar vi den?
  • Hur stöttar en aktiv revisor till att bidra till ordning och reda i en förtroendebransch som ideell sektor utgör, det är medlemmarnas pengar.
    Som ideell ledare har du ofta ansvar för en stor budget av insamlade medel. Och man har väldigt många som kontrollerar och bryr sig om hur det går.


Vad förenar och skiljer arbetet i en styrelse för en förening och aktiebolag? Ideell sektor ser på näringslivets effektivitet samtidigt som näringslivet studerar idéburna organisationers värderingsstyrda ledarskap. Man tar förhoppningsvis de bästa från varandra.

RF-SISU Västra Götaland består av 4 000 föreningar med över 28 000 styrelsemedlemmar som varje dag gör skillnad för sina drygt 640 000 medlemmar.

Varmt Välkomna önskar
StyrelseAkademien Västsverige, RF-SISU Västra Götaland
 & KPMG
StyrelseAkademien Västsverige     Västra Götalands Idrottsförbund     KPMG

Nationella partners: