Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

anmälan >>

Observera: Avanmälan senast 3 dagar innan.
Sen/utebliven avanmälan debiteras med 200 kr.

Datum | tisdag 25 juni

Tid | 08.00 - 09.45

Plats | Front Advokater
           Kungstorget 2
           Göteborg
_______________________

StyrelseAkademien Västsverige

Front

Förening

Samspelet styrelse och VD

Att förstå och respektera de olika rollerna är viktigt för att utveckla verksamheten framåt och nå mål. När ägarna både äger, arbetar med strategi och är ledning/anställda, är bolagen ägarledda och allt görs allt för ofta samtidigt.

De växande konkurrensstarka bolagen har gått från ägarlett till ägarstyrt och har en tydlig fördelning mellan ägare, styrelse och VD/ledning.

De offentligt ägda bolagen har ytterligare en utmaning. Ägarna är en parlamentarisk församling, exempelvis kommunfullmäktige. De fattar beslut om ett ägardirektiv. Styrelsen är ofta politiskt aktiva personer med blandad bakgrund, inte alltid med styrelseerfarenhet och styrelsekunskap. Medan VD och anställda är rekryterade efter sin yrkeskompetens.

I alla företag, oavsett ägande form, är samspelet mellan styrelseordförande och VD centralt.

Välkommen denna morgon och lyssna på en styrelseordförande och VD från BRG, Business Region Göteborg.

Anders Sundberg har arbetat i denna styrelse under några år och tillträde nu som ordförande vid våren stämma. Patrik Andersson är mångårig VD och har arbetat med flera ordförande i samma bolag.

Presentation och diskussion under ledning av den rutinerade ordförande Marianne Nordmark, idag styrelseordförande för Tanum Sparbank. Marianne är en erfaren ledarutvecklare med erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet.

Samspel ägare – styrelse - VD – ledningsgrupp 

  • Varför – handlar om varför, utrycka sammanhanget och ändamålet med bolaget – Ägarna.
    5 - 25 års sikt. Ägardirektivet måste vara på plats för att styrelsen ska kunna fungera.

  • Vad – Handlar om vad/vad inte bolaget ska göra – styrelse
    2 – 5 års sikt. Intern kontroll. Lägg mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna. Se och hantera risker.

  • Hur – Handlar om hur bolaget ska göra det – VD - ledningsgrupp
    1 - 2 år. Sköta verktygslådan och löpande förvaltning. Omsätta övergripande inriktningar till konkret plan.

Ett lyckat samspel kräver att styrelseordförande och VD har en förmåga att byta perspektiv och se verksamheten från olika utgångspunkter.

Varmt Välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige & Front Advokater

Nationella partners: