Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 ANMÄLAN >>

  Observera: Avanmälan senast 3 dagar innan.
  Sen/utebliven avanmälan debiteras med 200 kr.

  Datum | torsdag 28 mars

  Tid | 07.30 - 09.30

  Plats | Ej fastställt, Göteborg

Varmt välkomna
önskar

StyrelseAkademien Västsverige   Censor M&A  WERKS 

Förening

Ägarambitionen är tillväxt

Ägarledda bolag, oavsett om de är partnerägda, familjeägda eller hybridägda bolag, har en speciell dynamik i det att ägarna ofta har flera roller att hantera – samtidigt:

  • Ägarroll
  • Styrelseroll
  • Operativ roll
  • Ambassadör för bolagets värdegrund och företagskultur
  • Hypotes om morgondagen – styrelsen måste ha en uppfattning

Vi välkomnar tre expert som delar erfarenhet och kunskap om fallgropar och framgångsfaktorer för ägare och styrelse att nå uppsatta mål.

Natalie Bäck
  • Natalie Bäck, Werks Advokater, arbetar med privat M&A och företräder olika typer av bolag – allt ifrån unga start-ups till börsnoterade koncerner – inom ett antal branscher. Hon har bred erfarenhet av frågeställningar som rör kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt samt biträder klienter i finansiella tillståndsfrågor.
   
Mats Axell
  • Mats Axell har arbetat som rådgivare och M&A specialist sedan 2004 då han var med och startade Censor M&A. Censor erbjuder kvalificerad rådgivning och projektledning inom ägarplanering, ägarskiften och förvärv. Med 15 år i branschen och erfarenhet från över 100 bolagstransaktioner är Censor M&A idag en av Sveriges mest etablerade rådgivare inom ägarfrågor och bolagstransaktioner för ägarledda bolag.
   
Ulf Käll
  • Ulf Käll är managing partner, delägare och advokat hos Werks Advokater. Ulf är specialiserad inom skatterätt. Han har betydande erfarenhet av rådgivning och rättsprocesser inom detta område, såväl i svenska domstolar som inför EU-kommissionen och EU:s domstolar. WERKS biträder företag i deras roll som köpare, säljare eller investerare.

Varmt välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige, Censor M&A, Werks Advokater!

StyrelseAkademien Västsverige   Censor M&A  WERKS   

 

Nationella partners: