Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Anmälan här...

Observera: Avanmälan senast 3 dagar innan.
Sen/utebliven avanmälan debiteras med 200 kr.

Datum | tisdag 1 oktober

Tid | 07.30 - 09.30

Plats | Advokatfirman Glimstedt 
            Parkgatan 49
            Göteborg 
___________________________
Värdar: 

StyrelseAkademien Västsverige

Advokatfirman Glimstedt

Venture Cup

Förening

Styrelsefrukost - Mångfald för att skapa tillväxt

Sabine Söndergaard blev ordförande för BK Häcken som 34-åring, idag advokat och VD på Advokatfirman Glimstedt. Sabine har under hela sin karriär verkat i sammanhang där frågan om mångfald i lednings- och styrelsefrågor varit påtagliga. Hon har under åren suttit i många styrelser som enda kvinna, gjort karriär i en mansdominerad advokatbransch och haft ledande poster inom elitfotbollen.
Sabine Söndergaard
Sabine delar sin erfarenhet och kunskap om utmaningen och möjligheten att vara i minoritet ur ett ålders- och könsperspektiv och delger sina tankar om vad styrelseordförande och valberedning bör tänka på för att låta olikheterna blir en framgångsfaktor istället för svårighet.
_____________________

Ulrika Danielson, chef för kommunikation och hållbarhet på Andra AP fonden som är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 334 mdkr inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Uppdraget är att maximera avkastningen på det svenska pensionskapitalet.
Ulrika Danielson
Hållbarhet & ägarstyrning
Andra AP-fonden har ansvar för såväl förvaltningen som ägandet av det kapital som fonden har erhållit och arbetar aktivt med miljö, etik och bolagsstyrning i båda dessa perspektiv. Genom att i förvaltningen integrera den ekonomiska analysen med analysen av miljö, etik och bolagsstyrning skapas bättre underlag för investeringsbesluten.
_____________________

Varmt välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige, Ventures Cup Alumni & Advokatfirman Glimstedt

 

Nationella partners: