Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Datum: 22 mars
Tid: 11.30-13.00

Område

Styrelsecafé den 22 Mars

Ett friskt företag är ofta ett lönsamt företag

Det finns en klar koppling mellan medarbetarnas hälsa och företags lönsamhet. Dels i form av direkta kostnader
för sjukskrivning och produktionsbortfall, men framförallt i form av kostnader för medarbetarnas sjuknärvaro,
dvs den tid de är på jobbet, utan att kunna göra en 100 % insats. Många gånger är dessa kostnader större än de
direkta kostnaderna, vilket är ett dolt lönsamhetsproblem för många företag. En lösning kan vara att arbeta
förebyggande med medarbetarnas hälsa och trygghet.

Anmäl dig här.

Varmt välkommen!

Nationella partners: