Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR AKTIEBOLAG (SME)

Anmälan till årets utbildning är nu öppen, 
klicka här! 

Förening

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR AKTIEBOLAG (SME)
Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

CERTIFIERINGSUTBILDNING
Priser 2019:
Medlemspris 13 900 sek + moms
Icke medlemspris 15 900 sek + moms
I avgiften ingår dokumentation och litteratur. Eventuella internatkostnader tillkommer.

PRAKTISK INFORMATION
Lärarledd undervisning, totalt två dagar.

CERTIFIERING
Efter avslutad utbildning erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot.

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.
Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete.

Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken
”Vägledning till god styrelsesed”, StyrelseAkademiens normgivande kod inom styrelsearbete. Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt bemanning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige, och vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter.

VÅRT MÅL
Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

ANMÄLAN
Vill du vara en del av årets Rätt Fokus?
Anmäl dig och en intresserad kollega här!
Obs! Inga särskilda förkunskaper krävs.

 

Nationella partners: