Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Information

Datum 23-24 april

Tid Klockan 08.30-17.00

Plats Dömle Herrgård med övernattning

Pris Medlemspris 12 200 kr. Övriga 13 600 kr. I avgiften ingår dokumentation, tentamen, intyg, övernattning samt middag på kvällen.

Medlemmar i Handelskammaren Värmland betalar 12.200 kr, ange ditt medlemskap i rutan Övrig information nedan.

Alla priser är exkl moms

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast 13 april. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Anmäl dig här...

Område

Välkommen att delta i Sveriges största styrelseutbildning för dig som vill bli certifierad styrelseledamot.


Den nya tidens styrelsearbete – med fokus på de senaste rönen.

Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar organisationer – ex de ideella – att tillämpa liknande styrning som företagen. Något håller på att hända.

Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål. 

Så här genomförs utbildningen

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre. Till varje utbildningstillfälle får du ett anpassat studiematerial och vår ledstjärna är en bok som handlar om just bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningsmaterialet är framtaget inom StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont.

Utbildningen är på totalt 16 timmar fördelat på fyra rubriker:

Rätt styrning: Innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance.

Rätt bemanning: Fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning. 

Rätt inriktning: Handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska.

Rätt arbetssätt: Är det mest praktiska avsnittet. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet.

 

Ackrediterade lärare

Göran Hogestadh är en av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare i styrelse-utbildningen Rätt Fokus och Certifikatutbildning för styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag. Göran har ett brett kunnande av utbildningar på YH nivå.

Göran är ordförande StyrelseAkademien Mälardalens styrelse. Han är företagare och entreprenör - verksam i ett antal bolag. Göran är också ordförande i ett antal bolag och organisationer.

Certifiering och tentamen

Du kommer att kunna avlsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete.

Läs mer om utbildningen Rätt focus i styrelsearbetet SME 23-24 april

Nationella partners: