Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Beställ utvärdering

PRISER

Styrelseutvärdering eller VD-utvärdering (utvärdering, sammanställning och analys av resultaten)

18 900 kr för företag, högre lärosäten och ekonomiska föreningar

15 900 kr för ideella föreningar

Ändringar av påståenden: 300 kr/påstående
Presentation och facilitering: 9 900 kr (kostnader för resor tillkommer)
Djupintervjuer enligt separat offert
Alla priser är exklusive moms.

VILL DU VETA MER?

För referenser och om du vill veta mer om vår styrelse och VD-utvärdering är du välkommen att kontakta oss på info(@)styrelseakademien.se

STYRELSEUTVÄRDERINGAR FINNS SÄRSKILT FRAMTAGNA TILL:

- Företag
- Företag (på engelska)
- Kommunalt ägda företag
- Banker
- Högre lärosäten
- Ekonomiska och ideella föreningar

VD & StyrelseUtvärdering

En styrelses och VD:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. Se det som en årlig hälsokontroll. Du får svart på vitt vad som fungerar bra eller mindre tillfredsställande och därmed ett bra redskap för ständig utveckling.

StyrelseAkademien har de senaste åren utvärderat ett mycket stort antal företag och ideella organisationer. Det viktiga är att utvärderingen blir underlag för en konstruktiv diskussion i styrelsen, med syfte att förbättra det egna arbetet. Samtidigt får valberedningen ett bättre beslutsunderlag. 

För aktiva ägare är styrelseutvärdering därför ett effektivt hjälpmedel, då det blir tydligt om en styrelse har rätt sammansättning och kompetens och sysslar med rätt saker.

Vårt team har lång erfarenhet av enkäter, analyser och bolagsstyrning och kan snabbt och strukturerat hjälpa till med hela kedjan – från en kvalitetssäkrad enkät med analys till intervjuer och en personlig presentation av resultatet med åtgärdsförslag. Ni bestämmer själva vilken nivå som passar er.

Enkäten är en webbaserad tjänst StyrelseAkademien tagit fram i flera versioner för att passa olika verksamheter, inklusive företag, högre lärosäten och föreningar. En enkät kan anpassas efter era speciella behov för att sedan enkelt besvaras av alla styrelseledamöter över nätet.

HUR GÅR DET TILL RENT PRAKTISKT?

  1. Ni kontaktar oss på StyrelseAkademiens kansli för ytterligare information på info@styrelseakademien.se
  2. Ni lägger en beställning genom länken Beställ utvärdering 
  3. Om ni önskar ändringar/tillägg till enkäten anpassar vi standardutvärderingen
  4. Ni godkänner utvärderingsformuläret och bestämmer dag för utskick av formuläret till ledamöterna. Svaren är konfidentiella och behandlas därefter.
  5. När alla ledamöter svarat sammanställer vi resultatet och skickar över en presentation till er.
  6. Vi erbjuder även hjälp med analys och personliga intervjuer. 

"Jag använder StyrelseAkademiens utvärderingsformulär för att jag tycker de är relevanta, heltäckande och så får jag en bra återrapportering och avstämning."

— Meg Tivéus, styrelseproffs

Nationella partners: