Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Information

PRIS

VD/ styrelseutvärdering 18 900 sek

 • Fokus- och breddanalys ingår
 • Ändringar av frågor: 300 kr/fråga
 • Presentation och facilitering: 9 900 kr
 • Kostnader för resor tillkommer.
 • Alla priser är exklusive moms.

VILL DU VETA MER?

För referenser och om du vill veta mer om vår styrelse- och vd-utvärdering är du välkommen att kontakta oss på info(@)styrelseakademien.se

STYRELSE- OCH VD-UTVÄRDERINGAR FINNS SÄRSKILT FRAMTAGNA TILL:

- Företag
- Företag engelsk
- Kommunalt ägda företag
- Banker
- Högskolor och universitet
- Ideella föreningar

VD / Styrelse Utvärdering

En styrelses och vd:s arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. Se det som en årlig hälsokontroll. Du får svart på vitt vad som fungerar bra eller mindre tillfredsställande och därmed ett bra redskap för ständig utveckling.

StyrelseAkademien har de senaste åren utvärderat över 500 företag och ideella organisationer – allt från noterade bolag till mindre tillväxtbolag och stiftelser. Det viktiga är att utvärderingen blir underlag för en konstruktiv diskussion i styrelsen, med syfte att förbättra det egna arbetet. Samtidigt får valberedningen ett bättre beslutsunderlag. 

För aktiva ägare är styrelseutvärdering därför ett effektivt hjälpmedel, då det blir tydligt om en styrelse har rätt sammansättning och kompetens och sysslar med rätt saker.

Vårt team har lång erfarenhet av enkäter, analyser och bolagsstyrning och kan snabbt och strukturerat hjälpa till med hela kedjan – från en kvalitetssäkrad enkät med analys till intervjuer, benchmarking och en personlig presentation av resultatet med åtgärdsförslag. Ni bestämmer själva vilken nivå som passar er.

Enkäten, som är en webbaserad tjänst StyrelseAkademien har tagit fram för företag och föreningar, kan även anpassas efter era speciella behov för att sedan enkelt besvaras av alla styrelseledamöter över nätet.

För att kunna följa upp utvärderingen och få en bra benchmark mot andra styrelser är det bra om den genomförs flera år i rad.

HUR GÅR DET TILL RENT PRAKTISKT?

 1. Ni kontaktar oss på StyrelseAkademiens kansli för ytterligare information och planering av genomförande.
 2. Efter överenskommelse med Er bolagsanpassar vi standardutvärderingen. 
 3. Ni godkänner utvärderingsformuläret och offert och bestämmer dag för utskick till ledamöterna vilket innebär att vi skickar ut ett e-brev med en länk till formuläret och med ett sista svarsdatum. Behövs det skickas även en påminnelse ut. Svaren är konfidentiella och behandlas därefter. StyrelseAkademien ombesörjer med andra ord hela processen.
 4. När alla ledamöter svarat sammanställer vi resultatet och skickar över en presentation till er i pdf-format. Ni väljer även nivå på behörighet av dokumentet (t ex om det ska vara lösenordsskyddat vid mailkorrespondens).
 5. Vill ni ha hjälp med analys och personliga intervjuer har vi professionella partners som står till förfogande. En enklare fokusanalys och benchmark kan erhållas för en extra avgift.
 6. Vi kan erbjuda arkivering av er utvärdering för att ni ska kunna genomföra den flera år i rad för kontinuitet och strategisk uppföljning. 

"Jag använder StyrelseAkademiens utvärderingsformulär för att jag tycker de är relevanta, heltäckande och så får jag en bra återrapportering och avstämning."

— Meg Tivéus, styrelseproffs

Nationella partners: