Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Styrelseexperten Nils-Erik Persson

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar maj 2020

Fråga:

I det bolag som jag verkar har vi extern ledamot i styrelsen, vilket jag är mycket tacksam för inte minst i dessa tider. Jag har tyvärr läst i pressen att långt från alla har detta. Stämmer det?

Svar:

Tack för din fråga! Och vad trevligt att du är nöjd med din styrelses arbete och betydelse!

Om vi hade alla svaren på hur man resonerar om styrelsens betydelse och sammansättning, skulle det inte se ut som det gör idag. Från StyrelseAkademiens sida har vi vision att alla bolag skall ha en extern ledamot – och därmed har vi en uppgift att fylla en lång tid framöver, var så säker! Läs om Styrelsekartläggningen* 2020 nedan så får du se att det finns en hel del kvar att göra.

Om ägare till ett bolag tror att

- bredare perspektiv i styrelsebeslut är viktigt
- det är bra att styrelsen blir mer aktiv och skapar lärande
- styrelsen mår bra av att våga dryfta både svåra och ibland enklare frågor med någon annan sig själv
- ett bra styrelsearbete skapar bättre underlag för att behålla en uppskattad VD – respektive att attrahera en ny vid rekrytering
- det är viktigt att vara utbildad i styrelsearbete

ja, då är man mogen att börja jobba med extern kompetens. Inte annars! Det är min erfarenhet efter 20 år som förmedlare av ledamöter.

* I ”Styrelsekartläggningen” gjord av ALMI 2020 har man undersökt styrelserna i aktiebolag med minst 5 anställda, till antalet ca 107 000 i hela Sverige varav ca 5 000 i Sydost. Bolag av den storleken borde rimligen ha ett aktivt styrelsearbete. Dock visar undersökningen att hela 48 % av bolagen bara har en ledamot samt en suppleant vilket är minimikravet enligt ABL.
I Sydost innebär detta att ca 2500 bolag är inte drar nytta av kraften i en aktiv styrelse. Ytterligare brister finns i styrelsebesättningen, t ex har 60 % av intervjuade bolag inte en enda extern ledamot. Även mångfalden är bristfällig. Ser man till könsfördelningen är bara 19 % av styrelseledamöterna kvinnor och det speglar vare sig samhället eller kundgrupperna.

/Nils-Erik Persson

Nationella partners: