Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar augusti 2019

Fråga 1:

Vår uppskattade VD har aviserat att hon har sökt, fått och tackat ja till ett VD-uppdrag i ett annat bolag (ej konkurrerande) med tillträde snarast möjligt. Vad gör jag som styrelseordförande?

Mitt svar:

Det är viktigt att du som styrelseordförande gratulerar henne till att hon går vidare i sin karriär! Besvikelser och andra motsvarande förlorar-yttringar mot henne hör inte hemma i sammanhanget. Men det är ändå viktigt att du som ordförande intervjuar henne om varför hon slutar – så att eventuellt missnöje med bolagets/styrelsens agerande inte upprepas på en ny VD lika väl som att goda förhållanden förstärks och överförs på en ny VD. Styrelsen i sin helhet bör få din sammanfattning av intervjun av samma skäl inför kommande rekryteringsbeslut.

Fråga 2:

Hur hanterar vi rekryteringen av en efterträdare då vi redan har en bra vice VD i bolaget – tillika ekonomichef?

Mitt svar:

Det är ju bra att bolaget har en bra person att sätta in under rekryteringsperioden. Ekonomichefer har oftast en god kunskap om företaget. 

MEN här gäller det att inte invagga denne person att det är någon form av automatik att vice VD blir bolagets nästa VD!

Först och främst skall styrelsen (utifrån ägardirektiv, affärsplan och andra viktiga strategiska framtidsdokument och av intervjusvar från tidigare VD) komma fram till förväntningar på en ny VD med ett antal skall-krav.

Jag tycker att styrelsen sedan skall annonsera ut uppdraget och/eller att det hanteras av rekryteringsföretag där vice VD:n får vara sökande precis som andra intresserade. OM er vice VD söker och efter intervjuer ändå är den som bedöms bäst uppfyller era krav; ja, där är väl allt gott och väl och ni kan sova gott om natten – för ni har jämfört med andra!

 

 

Nationella partners: