Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar april 2019

Scenario: Vad skall jag ge för råd när relationen ordförande-ägare-VD inte fungerar?

I ett bolag med två syskon som ägare hade man tagit in en extern styrelseordförande, dock inte med hjälp av StyrelseAkademien. Bolaget gick bra men relationen mellan ordföranden och ägarna/tillika
styrelseledamöter blev inte som tänkt.

Denne person hade en bakgrund inom revisionsbranschen. Trots sin roll som styrelseordförande i detta bolag med omsättning över 50 milj kr ville han sköta företagets bokföring vilket tydde på att ordförande hade svårt att se sin roll. Dessutom försökte han att styra VD:n så hårt att ägarna och tillika styrelseledamöter absolut inte förstod att det som hade varit bra, nu hade blivit så skakigt och otrevligt.

Med den information jag fick till mig, föreslog jag att ägarna måtte meddela ordföranden att deras vägar skulle skiljas med omedelbar verkan. Att man i anslutning till detta ordnade en extra bolagsstämma där beslut skulle fattas om att ordförandens uppdrag hade upphört (och att Bolagsverket blev informerat om detta). I sammanhanget menade jag att bolagsordningen måste granskas så att antalet ledamöter blir rätt efter denna händelse.

En ordförande skall inte köra över ägare. Han/hon skall bistå med gott samarbetsklimat och följa det ägardirektiv som skall finnas. Och man skall vara ett stöd för VD. Har man inte förstått det, bör man syssla med något annat. Återigen; det är viktigt med noggrann rekrytering av styrelseledamöter, inte minst när det gäller styrelseordförande. Kontakta oss, vi har närmare 20 års erfarenhet av styrelseförmedling.

Nationella partners: