Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem februari 2018: Krister Issal 

Befattning: Pensionär men aktiv som styrelseordförande och styrelseledamot

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2006

 

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Område

Månadens medlem januari 2018: Krister Issal 

”En utmaning som ordförande är att få även de som vanligen inte yttrar sig att säga något. Det innebär att man måste vara observant och se till att alla kommer till tals. I många fall är det de personerna som visar sig ha riktigt bra synpunkter”.

Det är en av de lärdommar Krister Issal har fått från sina många års erfarenhet som just styrelseordförande. Idag är han 68 år och pensionär men jobbar fortfarande aktivt med styrelsearbete. Han valde att gå i pension vid 55 års ålder efter flera år som koncernchef på Auralight i Karlskrona och efter det har han tagit flera styrelseuppdrag. Bland annat satt han med i StyrelseAkademien Sydosts styrelse mellan 2006-2010 och det var i samband med det som han blev medlem.

Idag är Krister ordförande i bland annat Kelmo där han år 2015 blev nominerad till StyrelseAkademiens pris Guldklubban. Han är dessutom ordförande i Hem1 Sydost AB, Hasslö varv AB och i Kvantum i Landskrona och har styrelseuppdrag i bl.a. Coompanion Blekinge Utvecklingscentrum och Litorina Folkhögskola i Karlskrona. Krister har inte haft någon direkt strategi när det kommer till att ta uppdrag utan de har kommit naturligt i samband med att han har blivit förfrågad. Han har sedan tackat ja i de fall där han har känt att han har kunnat bidra med sina kunskaper inom främst styrelsefrågor.

När det gäller just kunskaper inom styrelsefrågor så har Krister lärt sig en hel del genom erfarenhet men han har även gått certifikatutbildningen Rätt Fokus i Styrelsearbetet. Eftersom han är så pass aktiv som styrelseordförande och ledamot har han även gjort en del observationer som kan vara viktiga att ta lärdom av. En sådan observation är att många företag inte lyckas lyfta de strategiska långsiktiga frågorna och risken med det är att styrelsen istället blir en operativ ledningsgrupp.

”Det är lätt att prata strategi men viktigt att man också gör arbetet. Som ordförande måste du alltid lyfta frågorna en nivå över den operativa verksamheten”.

En annan observation är en ökad svårighet att hålla fokus under styrelsemötet. Detta gäller främst för användning av mobiltelefoner och Krister berättat att han har varit med om att personer suttit och läst mail och sprungit iväg för att ta samtal mitt under mötet. Då måste man som ordförande säga ifrån att idag är det styrelsearbete som gäller. I dessa fall tycker Krister att det är enklare att säga till som extern ordförande eftersom du förväntas sköta ditt uppdrag som du får arvode för och har fått tack vare din expertis vilket inger en viss respekt.

Avslutningsvis ger Krister sina tre bästa styrelsetips:

  1. Lyft och behandla de strategiskt långsiktiga frågorna.
  2. Som ordförande ska du se till så alla kommer till tals.
  3. Ställ krav på att alla håller fokus och följer strukturen på styrelsemötet. 

Nationella partners: