Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kenneth Lundin.

Månadens Medlem augusti 2019: Kenneth Lundin.

Befattning: VD och ägare för Bergkvara Invest AB.

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2010.

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem augusti 2019: Kenneth Lundin

Månadens medlem i augusti är Kenneth Lundin, VD och ägare för Bergkvara Invest AB. Bolaget, som drivs inom familjen, erbjuder affärsrådgivning och konsultuppdrag, styrelseengagemang samt investeringar och delägande i mindre onoterade bolag.  

Kenneth har lång erfarenhet från ledande befattningar inom framförallt IT- och Telekomindustrin. Han har bland annat arbetat på ledningsnivå inom Microsoft koncernen både i Sverige och internationellt och har även arbetat inom Telia, AT&T och haft olika VD- och chefsuppdrag.

Erfarenheten av ledande befattningar gjorde att Kenneth kände att det var naturligt att titta på nästa nivå i beslutsfattningen och det blev starten på hans karriär inom styrelsearbete. För att kunna ta uppdrag bestämde han sig för att kompetensutveckla sig inom styrelsearbete och 2010 gick han därför Rätt Fokus i Styrelsearbetet via StyrelseAkademien Sydost.

”Jag gick utbildningen och tyckte den var fantastiskt bra och framförallt att de andra deltagarna var trevliga, kunniga och gav mig inspiration. Jag kände att StyrelseAkademien var rätt ställe för att utvecklas över tid genom aktivt nätverkande och valde att gå in som medlem.”

Till en början tog Kenneth styrelseuppdrag i mindre företag där han ofta hade gått in som delägare men efter tidens gång har han mer och mer professionaliserat arbetet. Idag har han ledamotsuppdrag i EDR Medeso AB, Novacast Systems AB, Donald Davies och Partners AB, StyrelseAkademien Sverige, samt Resort Investors AB. Han är även ordförande i Comaea International AB:s moderbolag och deras dotterbolag i Singapore och England, Torsås Företagscentrum samt i StyrelseAkademien Sydost.

Som ordförande i StyrelseAkademien Sydost brinner Kenneth för att lyfta vikten av och vinsterna med en löpande kompetensutveckling.

”Kompetensutveckla dig genom nätverkande, aktiva engagemang och att vara en aktiv medlem i StyrelseAkademien eller andra nätverk. Det blir både roligare, du utvecklas mer som människa och affärsman/-kvinna, du tillför mer värde för bolaget du är engagerad i och även i Sverige i stort.”

Han anser även att fler styrelser borde se möjligheterna med kompetensutveckling av bolaget och att frågan bör lyftas i styrelserummet. Som exempel menar han att de flesta styrelser förstår vikten av tillsättande och utveckling av rätt sorts VD men kanske inte alltid följer upp hur bolaget systematiskt arbetar med att kompetenssäkra den vidare organisationen. Här är digitalisering av strategisk HR med ett modernt arbetssätt och rätt mjukvaror ett område att säkerställa.

”Bolagen har järnkoll på administrativa HR frågor med digitala systemstöd på plats medan systemen för strategiska HR frågor som kompetens/talent management många gånger lyser med sin frånvaro.”

”Kraften i ett bolag där hela bolaget lyfter 5 % är mycket större än att lyfta en VD kompetens med 25%. Tänk då om ni systematiskt arbetar med att göra både och, då flyger bolaget!”

En annan fråga som Kenneth tycker är viktig att lyfta är ägardirektiv. Han menar att det är oerhört väsentligt att ha en väl genomarbetad bild av vad ägarna har för förväntningar, mål och långsiktiga tankar kring bolaget och dess utveckling. I de fall då det saknas ett ägardirektiv menar han att styrelsen själva måste skapa förutsättningarna och kräva ett fungerande, bra och uppdaterat ägardirektiv som även bör följas upp årligen.

”Hjälp ägarna i processen med att ta fram ett bra direktiv och ställ även de provocerande frågorna tills det står klart vad som verkligen prioriteras från ägarnas perspektiv.”

Avslutningsvis delar Kenneth med sig av sina bästa styrelsetips:

  • Investera tillräckligt med tid i styrelsearbetet för att få ut så mycket som möjligt av sammanträdena. Se även till att vikta upp mötet så att rapportfunktionen inte äter upp all tid.
  • Ha tillräckligt frekventa möten och behåll gärna kontakten via exempelvis Skype-möten mellan ordinarie möten för att få tätare uppdateringar.
  • Var professionell i förberedelse, genomförande och uppföljning.
  • Glöm inte att kommunicera styrelsens beslut till de som är berörda bland ledning och personal. Ha exempelvis en informationspunkt sist på agendan där ni går igenom vilken information som ska förmedlas till vem och var gärna transparant i den utsträckning det är möjligt.
  • Se till att ha rätt sammansättning på styrelsen och att ha externa styrelseledamöter.
  • Bygg teamkänsla och jobba för ett direkt och öppet samtalsklimat.

Nationella partners: