Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem Mikael Helmersson

Mikael Helmerson.

Månadens Medlem maj 2020: Mikael Helmerson 

Befattning: VD för Karlskronabaserade Roxtec AB

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2019

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem maj 2020: Mikael Helmerson

Mikael är sedan 7 år VD för Karlskronabaserade Roxtec AB. I sin tidiga karriär – efter civilekonom-utbildning i Göteborg – jobbade han som managementkonsult i Stockholm och därefter som ekonomi- och logistikchef på Scania AB i Falun. Sedan återvände han till Göteborg och till Investment AB Latour där han senare blev VD för dotterbolaget Nord-Lock International AB. 

Sedan 2013 är han som sagt Blekingebo och VD för Roxtec AB, ett företag grundat i Karlskrona 1990. Koncernen har ca 850 anställda och en omsättning på ca 2 miljarder SEK. Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer modulbaserade tätningslösningar för kablar och rör. Dessa säkerhetsprodukter skyddar människor och utrustning mot till exempel vatten, eld, gas, sand, smuts, vibrationer, elektromagnetisk störning och skadedjur. Exempel på branscher de hjälper är varv, oljeindustri, process- och tillverkningsindustri, byggnation, energi och telekom. Huvudkontoret finns i Karlskrona (grundaren Mikael Blomqvist startade i ett garage för 30 år sedan!) och företaget verkar på 80 marknader. Roxtec har under åren ökat antalet helägda dotterbolag som nu är 27 st.

Mikael är som VD rapporterande till styrelsen bestående av ordförande Hans Stråberg samt bl a Rune och Johan Andersson från Mellby Gård AB som äger Roxtec sedan 2006. Mikael sitter också som ledamot i Student Consulting AB som delägs av Mellby Gård. Även om branscherna är helt olika så finns det ändå paralleller och styrelsearbetet är organiserat på liknande sätt, påpekar Mikael. Båda bolagen har styrelsemöten 4 ggr per år och däremellan rapporterar VD löpande aktuell ekonomi mm. På det sättet är styrelserna hela tiden status-uppdaterade i ”lagom” dos och kan lägga mer krut på strategi, utvecklingsfrågor, förvärv mm på styrelsemötena. Mikael berättar att mötena ibland kombineras med besök i fabriken i Karlskrona eller dotterbolagen utomlands och att affärsområdeschefer kallas in för att rapportera. VD och ekonomichef deltar alltid och även om Roxtec inte är börsnoterat så hålls rapporteringen på samma höga nivå som om så vore fallet.

Styrelsen i Roxtec har både ägarrepresentanter men även tre externa ledamöter med stark koppling till teknikledande svenska företag – Atlas Copco, SKF, ABB och Siemens. Denna besättning har varit avgörande för den tekniska innovationskulturen inom Roxtec med bl a digitala verktyg för design och dokumentation av installationer. Ledamöterna har också en internationell bakgrund vilket gynnat expansionen utomlands med uppköp av bolag. Hans Stråberg, som är extern ordförande, är ett gott stöd till Mikael med sin gedigna erfarenhet. Relationen styrelseordförande-VD är viktig då behovet av ett bollplank är starkt när man dagligen leder ett stort företag med utmaningar som kan dyka upp.

Hur har då Coronakrisen påverkat Roxtec samt dess styrelsearbete? Mikael menar att försäljningen påverkats relativt marginellt hittills men om pandemin blir långvarig så kan påverkan förstås bli större. Man har ett krisledningsteam som aktiveras i sådana här lägen och ledningarna i alla dotterbolagen ges stöd att hantera utmaningarna. Vad gäller styrelsemötena har de ersatts av Teams-möten och det fungerar okej som substitut en period, tycker Mikael.

Mikael blev medlem i StyrelseAkademien Sydost 2019 i samband med att han anmälde sig till kursen ”Rätt Fokus i styrelsearbetet”. Motivet var att få ta del av erfarenheter från andra bolag vad gäller styrelsearbete samt få löpande kunskaper kring regler och styrelsejuridik.

Slutligen Mikaels 3 bästa styrelsetips. Styrelsen bör vara….

1.LÅNGSIKTIG – se visionärt så långt fram som möjligt vad gäller digitalisering, marknadsutveckling, produktutveckling mm

2.PÅLÄST – om bolaget men också omvärlden (konkurrenter, konjunktur, trender mm)

3.STRUKTURERAD – vara ett föredöme med ett effektivt arbetssätt och visa att man kan skilja på styrelse- och ledningsfrågor vilket ger en trygghet i organisationen

Nationella partners: