Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förslag på kandidater till Guldklubban 2020?

Vem vill du nominera till Guldklubban 2020?

Vi söker personer som gör ett förtjänstfullt arbete som ordförande i ett bolag med säte i Sydost, ett arbete värt att uppmärksammas!

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap som sedan 2005 delas ut i slutet av året till en ordförande i onoterade bolag och en i noterade bolag. Duktiga ordförande nomineras från StyrelseAkademiens 16 lokalföringar i samverkan med Deloitte – som grundat stiftelsen Guldklubban med StyrelseAkademien – samt partnern SEB. I Kronobergs, Kalmar och Blekinge län finns Guldklubbekommittéer som i samråd med aktuella styrelser nominerar ordförande som gjort fina insatser.

Kriterier för att nomineras är att bolaget omsätter minst 25 mnkr, har 25 anställda, har minst 4 ledamöter i styrelsen varav en extern, har en god ekonomisk trend och att ordföranden haft sin roll i minst 3 år. Vill du läsa lite mer om Guldklubban och nomineringskriterierna, välkommen att göra det här GULDKLUBBAN.

Känner du till någon som är styrelseordförande i ett bolag med säte i Sydost och som du tycker är ett riktigt bra föredöme i sin roll? Välkommen att föreslå din kandidat senast den 15 juni  FÖRESLÅ HÄR >>

Länskandidaterna kommer att avslöjas och gratuleras på vårt 20-årsjubileum i Växjö 22/10!

Ser fram emot era förslag!

Charlotte Heliosson  
Charlotte Heliosson
Verksamhetsledare StyrelseAkademien Sydost

Nationella partners: