Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Datum: 12 mars

Tid: 9.00 - 17.00

Plats: Växjö

Anmäl dig här... 

Förening

Välkommen att anmäla dig till utbildningen Ökat Fokus: Hållbarhet på styrelseagendan

Information

Hållbarhet är en stor fråga globalt, inte minst för företag. Därav denna viktiga kurs som fokuserar specifikt på styrelsens roll. Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten. 

Du får ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering. 
Vi har diskussioner om olika delar i företaget som berörs av hållbarhetstänkande, t ex inköp från leverantörer som rör miljö- och klimatfrågor, mutor och korruption, diskriminering, ansvar och lönesättning för anställda och/eller inblandning i förvärvsstrukturer. Även tjänsteorienterade företag påverkas av hållbarhet, då frågor om jämställdhet, mångfald och personalpolitik utgör viktiga komponenter i hållbarhetskomplexet. 

Kursen täcker följande områden:
FÖRSTÅ: Hållbarhet och vad detta kan betyda för dig och ditt företag?
PRIORITERA: Vilka hållbarhetsfrågor bör ditt företag arbeta med?
FÖRÄNDRA: Hur samspelar hållbarhetsfrågorna med vår verksamhet?
STYRA: Hur styr och leder vi för rätt förändring i organisationen?

ACKREDITERAD LÄRARE 
Martin Hallberg, UpHigh - som är ett konsult- och omvärldsbevakningsföretag arbetar som rådgivare åt flera stora svenska företag i olika branscher. Martin har tidigare arbetat bl a på UD samt FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien med hållbarhetsfrågor.

VILLKOR
Senaste anmälningsdag 10 dagar innan kursstart. Anmälan är bindande. 
Inga särskilda förkunskaper krävs. 

KALLELSE
Kallelse per mejl om lokal, deltagarlista och praktisk info kommer en vecka innan kursstart.

RABATT
Medlem StyrelseAkademien Sydost: 2000 kr rabatt.


DELTAGARAVGIFT

7 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 5 900 kr (exkl moms)


PLATS

Videum Science Park, Framtidsvägen 12A, Växjö

KONTAKT

StyrelseAkademien Sydost, sydost@styrelseakademien.se, 0470-794630

LÄRARE

Martin Hallberg, E-post: martin@uphigh.se

 

Nationella partners: