Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN SYDOST

Om du vill lära dig mer om ägarstyrning och styrelsearbete så är vi rätt forum för dig. Vi vill bidra med strategisk styrelsekunskap som ökar regionens tillväxt och skapar värde i ditt företag. Därför stärker vi vår lokala närvaro i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. På så sätt får du löpande kompetensutveckling och ett värdefullt professionellt nätverk på hemmaplan.

Läs mer om oss...

Nyheter

Charlotte Heliosson - ny verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost

Vi välkomnar Charlotte Heliosson som ny verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost!

Nyheter

Aktiviteter och evenemang 2017

Hos oss får du en garanterat spännande mix av kunskapshöjande aktiviteter och evenemang! I Sydost försöker vi anordna två till tre aktiviteter per län och termin där vissa aktiviteter endast är för medlemmar och vissa är öppna forum där även icke medlemmar är välkomna.

Nyheter

Styrelseutbildningar 2017

Planera din egen personliga kunskapsresa i bolagsstyrning och styrelsearbete hos oss. Vi rustar dig som ägare för ett värdeskapande styrelsearbete och dig som ledamot eller ordförande att göra skillnad i styrelserummet.

Partners:

Evenemang

Guldklubbanträff - avslöjande av vem som nomineras från Sydost. I samband med Smålandslunchen

I samband med Smålandslunchen bjuder vi in till en lunch där du får inspirerande föreläsningar och dessutom får veta vilken ordförande från sydost som nomineras till det ärofyllda priset Guldklubban.

Evenemang

Bolagsstyrning och styrelsearbete som gör skillnad

Medlemmar i StyrelseAkademien Sydost och Rotary Oskarshamn träffas i Oskarshamn för en nätverkslunch där Nils-Erik Persson ger sin syn på faktorer som gör bolagsstyrning och styrelsearbete framgångsrikt.

Evenemang

GDPR:s påverkan samt Verktyg för test av affärsmodellen

StyrelseAkademien Sydost bjuds in till en nätverkslunch i Växjö med två externa föreläsare som kommer prata om GDPR samt Verktyg för att testa affärsmodeller.

Evenemang

Guldklubbanträff - avslöjande av vem som nomineras från Sydost

Medlemmar i StyrelseAkademien Sydost och Kalmarsund Promotion träffas på en nätverkslunch i Kalmar där vi går igenom vikten av ett aktivt styrelsearbete och avslöjar vilken ordförande i sydost som nominerats till Guldklubban.

Evenemang

GDPR:s påverkan samt Verktyg för test av affärsmodellen

StyrelseAkademien Sydost bjuds in till en nätverkslunch i Karlskrona med två externa föreläsare som kommer prata om GDPR samt Verktyg för att testa affärsmodeller.

Evenemang

StyrelseLunch - vi presenterar nyheter och medlemsförmåner

Medlemmar i StyrelseAkademien Sydost och Centrum Sydost träffas för en nätverkslunch där vi berättar om vikten av ett aktivt styrelsearbete och går igenom nyheter och medlemsförmåner.

Nyheter

Ny vägledning från StyrelseAkademien ger hjälp i styrelsearbetet

De senaste årens snabba utveckling inom bolagsstyrningsområdet har lett till att styrelser fått ökat ansvar och nya skyldigheter. StyrelseAkademien har nu tillsammans med utvalda partners lanserat en ny digital vägledning, som ett stöd till svenska styrelser.

Utbildning

Ökat fokus i styrelsearbetet

Missa inte höstens kurstillfällen för StyrelseAkademiens "Ökat fokus i styrelsearbetet", en fortsättningsutbildning som innehåller fem fristående endagarskurser med fokus på särskilt intressanta styrelsefrågor: ordförandeskapet, valberedningen, ekonomi, strategi och hållbarhet.

Opinion

"Det blir svårare att bedriva ett modernt styrelsearbete"

Särbehandling av hur styrelsearvoden beskattas försämrar svensk konkurrenskraft: StyrelseAkademien uppmanar till förändring i lagstiftningen så att det tydligt framgår att det är möjligt att fakturera styrelsearvoden från egna företag. Sydsvenskan 24 augusti

Premium

Nytt aktieägardirektiv antaget av EU

I början av april antogs ett nytt aktieägardirektiv av EU:s institutioner. Direktivet, som bestämmer minimikraven för medlemsstaternas lagstiftning, ska implementeras i svensk lag senast i april 2019. Syftet med direktivet är att stimulera ägare av börsbolag till långsiktigt, aktivt ägande och ett mer transparent, hållbart engagemang.

Nyheter

Ersättning för styrelseuppdrag beskattas som tjänsteinkomst

Högsta förvaltningsdomstolen levererar dom och finner, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvoden för styrelseuppdrag ska beskattas som inkomst av tjänst och att detta gäller även om endast en del av arvodena faktureras från ett aktiebolag. Skatteverket kommenterar att avtal ingångna före 20 juni 2017 gäller.

Premium

"Debatten kring mångfald har gått fel"

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling räds inte stora styrelser. De behövs, särskilt i internationella bolag, menar han. Men Svenskt Näringslivs egen styrelse är ändå under omstöpning.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: