Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Master fokus I STYRELSEARBETET: Högre certifieringsutbildning

Fördjupa dina kunskaper inom styrelsearbetet. Meriterade styrelseproffs leder utbildningen som även ger dig möjlighet till en högre certifiering.

Mer information

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

53 000 sek,  ex moms
49 000 sek, ex moms (medlemspris)

I avgiften ingår dokumentation, litteratur samt alla måltider. Däremot ingår inte logi vilket bokas separat av deltagaren.

 

Plats
Stockholm

Lärare

> Läs mer om Torsten Örtengren, kursansvarig, och våra andra lärare

Bokningsvillkor

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Master fokus i styrelsearbetet är en av StyrelseAkademiens två högre utbildningar. Denna kurs ger dig fördjupad kun­skap inom de mest relevanta och utmanande områdena av vikt för dagens styrelsearbetare. Utbildningen bygger både på teori och praktik, där frågeställningar och diskussioner stödjs av fallstudier och fakta.

Vi bjuder på lärdomar från erfarna styrelseproffs och några av Sveriges kunnigaste lärare inom bolagsstyrnings­området, ledd av Torsten Örtengren. Kursdeltagare är erfarna styrelsearbetare och bidrar till den höga nivån på utbildningen genom interaktion och diskussion.

Kursen täcker styrelsens kärnområden såsom roller och ansvar, ekonomi och strategi, samt fördjupar dina kunska­per inom bland annat långsiktigt företagande, generations­skifte, talent management och utvärdering av styrelse och vd. För ett värdeskapande styrelsearbete är det av stor vikt att alla dessa byggstenar finns på plats.

Som deltagare kommer du hem med ökad förståelse för vad som ska prioriteras, och en bättre insikt i olika ekonomiska och strategiska samband. Du får även djupare kunskap kring hur man hanterar risker och osäkerhet, hittar rätt finansieringsformer, värderar ett bolag samt hur man får en verkställande ledning att göra sitt yttersta. En lärorik utbildning som ger dig både fördjupad kunskap och konkreta tips. 

Certifiering

Kursdeltagare har möjlighet att avsluta kursen med en digital tentamen för att erhålla StyrelseAkademiens högre certifiering i styrelsearbete. StyrelseAkademien är den norm­givande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige, och vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel och är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter.

"Jag värdesätter utbytet med de andra deltagarna, som är från helt andra branscher och som ibland ser andra möjliga lösningar och tillvägagångssätt än jag själv."

— Urban Bülow, vt 2017 (Läs mer från Urban och andra deltagare)

Denna utbildning riktar sig till dig som

  • både har några års praktisk erfarenhet av styrelsearbete, Rätt fokus-certifiering i bagaget, och känner att det är dags för nästa steg i utvecklingen

  • sedan länge har utövat ett aktivt styrelsearbete men vill förankra erfarenheterna i teoretisk kunskap, så att du får utökad förståelse och därmed självständigt kan identifiera och driva ett värdeskapande styrelsearbete

Kursinnehåll

  • Styrelsens roll och ansvar
  • Ekonomisk styrning och analys
  • Styrelsen och strategiarbetet
  • Riskhantering
  • Talent management
  • Succession och generationsskifte
  • Utvärdering av styrelse och vd
  • Hållbart företagande

Nationella partners: