Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Master fokus I STYRELSEARBETET: Högre certifieringsutbildning

”Master fokus i styrelsearbetet” bör du gå både för din egen och för dina styrelsekollegers skull. Den klargör styrelsens och företagsledningens roller och interaktion. Du får också kunskap så att du kan ställa förnuftiga frågor och lämna realistiska utrednings- och analysuppdrag till ledning och externa konsulter.

CERTIFIERINGSUTBILDNING

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

Icke-medlem 53 000 sek + moms
Medlem 49 000 sek + moms

I avgiften ingår dokumentation, litteratur samt alla måltider. Däremot ingår inte logi vilket bokas separat.

DATUM HT 2018

 • Modul 1: 19-20 september 2018
 • Modul 2: 10-11 oktober 2018

Plats
Stockholm

Anmälan
> Boka här 

LÄRARE

> Läs mer om våra lärare för Master fokus i styrelsearbetet: högre certifieringsutbildning

FÖRKUNSKAPER

Utbildningen vänder sig till dig som har erfaren­het från aktivt styrelsearbete i privata eller noterade medelstora bolag och redan har en grund­läggande styrelseutbildning motsvarande ”Rätt fokus i styrelse­arbetet”.

Bokningsvillkor

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Som kursdeltagare erbjuds du en breddad och fördjupad kunskap i ett antal ämnen med några av Sveriges bästa lärare och personlig guidning av mentorer. Vi förutsätter att du redan har en grundläggande styrelseutbildning motsvarande ”Rätt fokus i styrelsearbetet”.

KURSEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN

  • Styrelsens roll och ansvar
  • Ekonomisk styrning och analys
  • Styrelsen och strategiarbetet
  • Riskhantering
  • Hållbart företagande
  • Talent management
  • Succession och generationsskifte
  • Utvärdering av styrelse och VD

"Jag värdesätter utbytet med de andra deltagarna, som är från helt andra branscher och som ibland ser andra möjliga lösningar och tillvägagångssätt än jag själv. Dessutom får jag ju med mig ett ”körkort” för mina vidare engagemang i framtida styrelser."

— Urban Bülow, vt 2017 (Läs mer från Urban och andra deltagare)

Kursupplägg

”Master fokus i styrelsearbetet” består av två kurstillfällen om sammanlagt fyra dagar, vilket ger tid till reflektion och praktisk tillämpning såväl som dialog och erfarenhetsutbyte. Målet med utbildningen är att du som deltagare ska kunna omsätta dina nyvunna kunskaper och erfarenheter i det praktiska styrelsearbetet i de bolag som du arbetar i. För att uppnå detta bygger utbildningen på en kombination av teori, praktiska exempel, arbete med fallstudier och några särskilt utvalda gästföreläsare.

Högre certifieringsutbildning

Om du så önskar kan du avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att certifiera dig.

 

Nationella partners: