Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

MASTER FOKUS I styrelsearbetet: Högre ordförandeutbildning

Nå hela din potential som erfaren ordförande. Gå en högre styrelseutbildning med fokus på det praktiska arbetet och dess utmaningar i ordförandeskapet.

Mer information

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

53 000 sek, ex moms
49 000 sek, ex moms (medlemspris)

KURSDATUM
Klassrumsutbildningen 16-17 sept och 26-27 okt 2020 är inställd på grund av pandemin.

En onlineutbildning kommer att äga rum under höstterminen 2020. Datum är ännu inte bestämt.

Är du intresserad av höstens onlineutbildning? 
Mejla till info@styrelseakademien.se 

Plats 
Online

Lärare
> Läs mer om Pia Gideon, kursansvarig, och våra andra lärare

Bokningsvillkor 

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Master fokus i styrelsearbetet: Högre ordförandeutbildning är en högre styrelseutbildning som bjuder på kunskap och erfarenheter från några av Sveriges vassaste styrelseproffs, ledd av Pia Gideon.

Som kursdeltagare följer du ett case, där du får sätta dig in i en rad olika scenarier och roller. Varje del leds av en spe­ciellt utvald person som lärare och expert – en person som varit med om liknande episoder i sitt eget styrelseliv. Det finns sällan ett rätt svar, då det centrala för en ordförande är att hantera beslutsprocessen.

Kursen täcker områden såsom ordförandens roller och ansvar samt strategiprocessen och fördjupar dina kunskaper inom bland annat kris-och mediehantering, effektivisering av styrelsemöten, ordförandens ansvar att byta ut och rekry­tera vd, förvärv och finansiering.

Genom rollspel, teoripass och erfarenhetsutbyten med andra erfarna kursdeltagare, kommer du hem med praktisk applicerbar kunskap relaterad till ordföranderollen och beslutsprocessen. Du får verktyg för att identifiera skeden där beslut behöver tas, att planera beslutsprocessen, förankra den, genomföra och följa upp. Och inte minst fördjupad kunskap om ledarskapet – hur du får gruppen med dig – och samspelet med resten av styrelsen. En interaktiv och utmanande utbildning på högsta nivå från Sveriges normgivande organisation för professionellt styrelsearbete.

"Efter att ha arbetat som styrelseledamot i mer än tio år kände jag ett behov av att fördjupa min kunskap teoretiskt och ta steget upp till den ansvarsfulla rollen som ordförande. Jag scannade marknaden och kom fram till att StyrelseAkademien hade det mest seriösa och gedigna upplägget."

— Helena Westin, MF ordföranderollen (Läs mer från Helena och andra deltagare)

Denna utbildning riktar sig till dig som

 • redan arbetar som ordförande med gedigen praktisk och teoretisk erfarenhet i styrelsearbete men känner att du behöver nya verktyg och fördjupad kunskap för att kunna utveckla och förstärka din ordföranderoll
 • har lång praktisk erfarenhet i styrelsearbete och är på väg att tillträda som ordförande
 • Utbildningen är relevant för såväl noterade som ägarledda bolag.

Kursinnehåll

 • Styrelsens uppdrag och rollfördelning
 • Styrelsens roll i strategiarbetet
 • Att byta ut och rekrytera vd
 • Effektiva styrelsemöten
 • Finansiering, förvärv och skatt
 • Att lyckas med förvärv
 • Oväntat bud
 • Att hantera kriser internt och medialt

 

Nationella partners: