Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

MASTER FOKUS I styrelsearbetet: Högre ordförandeutbildning

StyrelseAkademiens ”Master fokus i styrelsearbetet: högre ordförandeutbildning” vänder sig till dig som redan är – eller är på väg att bli – ordförande i ett mindre eller medelstort onoterat bolag. Du vill gå den här utbildningen för att bli mer trygg med olika skarpa lägen som du som ordförande i styrelsen kan hamna i.

Mer information

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

53 000 sek, ex moms
49 000 sek, ex moms (medlemspris)

I avgiften ingår dokumentation, litteratur samt alla måltider. Däremot ingår inte logi vilket bokas separat.

DATUM SOMMAR 2018

 • 23-24 april (modul 1)
 • 22-23 maj  (modul 2)

Plats
Stallmästaregården & Freys, Stockholm

Anmälan
> Boka här

 

DATUM HT 2018

 • 24-25 september (modul 1)
 • 23-24 oktober (modul 2)

Plats
Stockholm

Anmälan
> Boka här

 

LÄRARE

> Läs mer om våra lärare för Master fokus i styrelsearbetet: högre ordförandeutbildning

FÖRKUNSKAPER

Styrelseledamöter med erfarenhet som ordförande eller som står inför ett ordförandeskap

Bokningsvillkor 

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Den här utbildningen tar sikte på de tillfällen som ställer extra krav på såväl styrelsen som ordföranden. För att få ut det mesta av utbildningen behöver du ha en god erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete, helst genom att du gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller motsvarande.

Du kan vara en ägare till bolaget som nyligen fått förtroendet att axla ordföranderollen, eller som redan är ordförande men vill bli bättre. Du kan vara en erfaren styrelseperson med uttalad ambi­tion att bli ordförande och få ökade kunskaper i rollen. Eller en oberoende styrelseledamot som fått frågan att kliva upp ett steg. Du kan också vara en utomstående som redan är ordförande och vill förbättra arbetet.

StyrelseAkademien vill utveckla och stärka ordföranderollen som är en kritisk framgångsfaktor för styrelsen. Det finns studier som visar det goda sambandet mellan en bra ordförande och bra styrelse­arbete. Ordföranden har också fått en allt tydligare definierad roll och därmed sammanhängande ansvar i Aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning.

KURSEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN 

  • Roller och ansvar
  • Strategi och styrelsen
  • Oväntat bud
  • Styrelseordförandens roll i kris och kommunikation
  • Effektiva möten - en ordförandefråga
  • Att byta ut och rekrytera VD
  • Att lyckas med förvärv
  • Finansiering, förvärv och skatt
  • Samverkan ordförande/VD

"Efter att ha arbetat som styrelseledamot i mer än tio år kände jag ett behov av att fördjupa min kunskap teoretiskt och ta steget upp till den ansvarsfulla rollen som ordförande. Jag scannade marknaden och kom fram till att StyrelseAkademien hade det mest seriösa och gedigna upplägget."

— Helena Westin, MF ordföranderollen vt 2017  (Läs mer från Helena och andra deltagare)

Kursupplägg

Utbildningen ges vid två kurstillfällen om sammanlagt fyra dagar. Utbildningen bygger på teoripass, diskussioner, träning och hög interaktivitet. Gruppdiskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte genomsyrar kursen.

Utbildningen är baserad på verklighetstrogna ”case” som du och de andra i gruppen får reflektera över och föreslå lösningar till. Som du förstår finns det sällan ett svar, utan oftast ett antal möjliga scenarier. Varje sådan fallstudie har en speciellt utvald person som lärare och expert – en person som varit med om liknande episoder i sitt eget styrelseliv.

Det centrala för en ordförande är att hantera beslutsprocessen. Att identifiera skeden där beslut behöver tas, att planera beslutsprocessen, att förankra den, att genomföra den och att följa upp besluten. Beslutsprocessen diskuteras i varje delavsnitt. I den ligger ledarskapet och samspelet. Att få människor med sig.

Kursen ger dig tillfälle att diskutera och reflektera över intressanta händelser som tillsammans stärker din möjlighet att tackla svåra dilemman.

 

Nationella partners: