Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

MASTER FOKUS I styrelsearbetet: Högre ordförandeutbildning

Nå hela din potential som erfaren ordförande. Gå en högre styrelseutbildning med fokus på det praktiska arbetet och dess utmaningar i ordförandeskapet.

Mer information

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

53 000 sek, ex moms
49 000 sek, ex moms (medlemspris)

I avgiften ingår dokumentation, litteratur samt alla måltider. Däremot ingår inte logi vilket bokas separat av deltagaren.

KURSDATUM SOMMAR 2018

 • 23-24 april (modul 1)
 • 22-23 maj  (modul 2)

Plats
Stallmästaregården & Freys, Stockholm

Anmälan
> Boka här

KURSDATUM HT 2018

 • 24-25 september (modul 1)
 • 23-24 oktober (modul 2)

Plats
Stockholm

Anmälan
> Boka här

Lärare

> Läs mer om Pia Gideon, kursansvarig, och våra andra lärare

Bokningsvillkor 

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Master fokus i styrelsearbetet: Högre ordförandeutbildning är en av StyrelseAkademiens två högre styrelseutbildningar som bjuder på kunskap och erfarenheter från några av Sveriges vassaste styrelseproffs, ledd av Pia Gideon.

Som kursdeltagare följer du ett case, där du får sätta dig in i en rad olika scenarier och roller. Varje del leds av en spe­ciellt utvald person som lärare och expert – en person som varit med om liknande episoder i sitt eget styrelseliv. Det finns sällan ett rätt svar, då det centrala för en ordförande är att hantera beslutsprocessen.

Kursen täcker områden såsom ordförandens roller och ansvar samt strategiprocessen och fördjupar dina kunskaper inom bland annat kris-och mediehantering, effektivisering av styrelsemöten, ordförandens ansvar att byta ut och rekry­tera vd, förvärv och finansiering.

Genom rollspel, teoripass och erfarenhetsutbyten med andra erfarna kursdeltagare, kommer du hem med praktisk applicerbar kunskap relaterad till ordföranderollen och beslutsprocessen. Du får verktyg för att identifiera skeden där beslut behöver tas, att planera beslutsprocessen, förankra den, genomföra och följa upp. Och inte minst fördjupad kunskap om ledarskapet – hur du får gruppen med dig – och samspelet med resten av styrelsen. En interaktiv och utmanande utbildning på högsta nivå från Sveriges normgivande organisation för professionellt styrelsearbete.

"Efter att ha arbetat som styrelseledamot i mer än tio år kände jag ett behov av att fördjupa min kunskap teoretiskt och ta steget upp till den ansvarsfulla rollen som ordförande. Jag scannade marknaden och kom fram till att StyrelseAkademien hade det mest seriösa och gedigna upplägget."

— Helena Westin, MF ordföranderollen vt 2017  (Läs mer från Helena och andra deltagare)

Denna utbildning riktar sig till dig som

 • redan arbetar som ordförande med gedigen praktisk och teoretisk erfarenhet i styrelsearbete men känner att du behöver nya verktyg och fördjupad kunskap för att kunna utveckla och förstärka din ordföranderoll
 • har lång praktisk erfarenhet i styrelsearbete och är på väg att tillträda som ordförande

Kursinnehåll

 • Styrelsens uppdrag och rollfördelning
 • Styrelsens roll i strategiarbetet
 • Att byta ut och rekrytera vd
 • Effektiva styrelsemöten
 • Finansiering, förvärv och skatt
 • Att lyckas med förvärv
 • Oväntat bud
 • Att hantera kriser internt och medialt

 

Nationella partners: