Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Master FOKUS I styrelsearbetet: HÖGRE ORDFÖRANDEUTBILDNING VÅRA LÄRARE

Pia Gideon

Pia (utbildningsansvarig) har bred erfarenhet från att arbeta med såväl noterade storbolag som entreprenörsdrivna småbolag. Hon har idag  styrelseuppdrag i börsnoterade, statliga och start-up-bolag. Hon är idag styrelseordförande i börsnoterade Klövern, ordförande i revisionsutskotten i Svevia och Metria. Gideon är ledamot i det noterade isbolaget Proact med inriktning på lagring och molnlösningar. Bland de entreprenörsdrivna bolagen kan nämnas Min Doktor.se och mjukvara bolaget Qlucore. Pia har varit operativt verksam inom Ericssonkoncernen, senast som marknads och kommunikationschef USA Nordamerika. Hon har också en bakgrund som ekonomijournalist och finansanalytiker.

Claes Thorson

Claes är journalist, diplomat och konsult. Han är också partner i Gaia Leadership sedan 2006. Claes har erfarenheter som nyhetsjournalist vid Sveriges Television – med stationeringar i Tokyo, London och Washington såväl som i Stockholm. Som tidigare VD i TV4 och kommunikationsdirektör inom Ericsson Information Systems har han drivit affärer och säkrat nyttiga erfarenheter inom näringslivet. Har även arbetat som pressråd vid Sveriges ambassad i Washington. Claes har också erfarenhet som redaktionell chef och program-ansvarig på Aktuellt. Idag arbetar han bl a med att utveckla ledare inom Regerings-kansliet för att öka Sveriges inflytande inom EU och med medieträning för att säkra ett effektivt arbete med massmedier och journalister.

Dag Klackenberg

Dag, jurist, ämbetsman, diplomat, politiker (moderat) och numera också riksdagsman. Dag är före detta VD för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och var fram till 2008 styrelseordförande för Vattenfall. Han har en rad styrelseuppdrag bakom sig bl a för Företagsuniversitetet, Handelsbanken Stockholm, Skansen och Atrium Ljungberg. Har också haft ordförandeposter i VattenfallAB, Svenska Bokhandlarföreningen, Svensk Byggtjänst, Ersta Sköndal högskola och De Svenska Historiedagarna.                    

Jonas Sohlman

Jonas, Tax Director  - Global Tax, Electrolux Finansavdelning.  Jonas har mer än 25 års erfarenhet från arbete inom finanssektorn.  Han har tidigare arbetat med såväl större kapitalförvaltnings-uppdrag samt inom finansfunktioner på större svenska industriföretag.   Erfarenhet av allt från löpande förvaltningsfrågor, kapitalanskaffningar, omstrukturering av balansräkningar, implementerande av hybridinstrument till avyttringar och förvärv. 

Jonas är ekonom från Stockholms Universitet med en utbildning inom såväl national- som företagsekonomi.

Liselotte Engstam

Liselotte är en erfaren internationell ledare som arbetar i styrelser, med rådgivning och med startups. Liselotte är oberoende styrelseledamot i börsnoterade Tieto Oy, Zalaris A/S och Transtema, i privatägda S-GROUP och i INSEADs internationella styrelsenätverk, samt ordförande i Digoshen och börsnoterade Aino Health. Hon är även rådgivare till EU-kommissionen inom digitalisering av bolagsstyrning och forskar på styrelsers bidrag till företagsförnyelse och innovation.

Nationella partners: