Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Master FOKUS I styrelsearbetet: Högre certifieringsutbildning VÅRA LÄRARE

Torsten Örtengren

Torsten (utbildningsansvarig) MSc/MBA, SSE, har bred erfarenhet i ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik samt från styrelsearbete. Han har erfarenhet från 200 noteringar och +100 publika och privata transaktioner i svensk och internationell miljö. Torsten har hållit hundratals föreläsningar och utbildat fler än 7 000 ledande befattningshavare och styrelseledamöter i börs- och styrelsefrågor. Han är författare och redaktör för kurslitteratur på området. Torsten är partner på Arkios sedan 2013 och på FNCA sedan 2015.

Ewa Ljunge

Ewa har lång erfarenhet som företagsledare inom både offentliga och privata bolag inom olika branscher. Ewa har djupgående kunskaper om styrelsearbete och styrelsens betydelse för de mindre och medelstora företagens resultatförmåga och utvecklingskraft. Hon har varit verksam som ordförande och ledamot i ett tjugotal styrelser, i privata och kommunala AB, stiftelser och i föreningar.          

 

           

Hans Richter

Hans, MBA, CMC,  arbetar som styrelseproffs i turism-, (Icehotel, VIG) utbildnings- (Gällöfsta, IHM, viZuera) och vårdföretag (HSA, Magelungen), managementkonsult och utbildare. Hans har flera års erfarenhet som CFO, vice VD och VD för företag i Sverige och utomlands inom många olika branscher. 

Catharina Lagerstam

Catharina är civilekonom, civilingenjör och ekonomie doktor inom finansiella risker (uppfann Value-at-Risk modellerna) och arbetar som styrelseproffs och oberoende rådgivare. Hon arbetar för närvarande i styrelsen i ICA Försäkring och Retail Finance, samt ideellt i Franska Skolan och StyrelseAkademien i Stockholm. Catharina är också sedan ett år tf VD för Retail Finance, ett litet bolag inom ICA-sfären. 

Martin Hallberg

Martin är grundare och VD för konsult- och omvärldsbevaknings-företaget UpHigh AB, tidigare verksam vid Utrikesdepartementet, FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien och i Wien, samt vid International Idea i Stockholm. Martin har gedigen erfarenhet av det tvärdisciplinära område som CSR-frågan omfattar och arbetar aktivt som rådgivare åt flera stora svenska företag och institutioner. 

Annika Hall

Annika är docent i företagsekonomi. Hon var under många år forskare och lärare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, där hon 2003 försvarade sin avhandling om familjens inverkan på strategiprocessen i familjeägda företag. Annika har över femton års erfarenhet som rådgivare till ägarledda/familjeägda företag, med tyngdpunkt på ägarförändring och ägarstyrning. Hon har arbetat som rådgivare vid ett av de större revisionsbolagen i Sverige. Idag arbetar hon som rådgivare, föreläsare och utbildare via eget företag. Hon har även (med-)författat ett antal böcker inom sina fokusområden.

Martin Sköld

Martin är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och har de senaste 10 åren bedrivit forskning i nära samarbete med företag och företagsledningar från olika branscher. Hans forskning utmärks av ett ledningsperspektiv på strategiska frågeställningar. Martin arbetar som rådgivare till olika företag och organisationer och är en eftertraktad internationell föredragshållare. Ledamot i Concentric AB, noterat på NASDAQ Stockholm. 

Henrik Martin

Henrik har en 20 årig konsult- och entreprenörskarriär bakom sig. Sedan sex år tillbaka driver han Stardustgruppen, en grupp av företag han grundade för att utveckla Talent Management i Sverige, d.v.s. hur man som organisation kan attrahera rätt medarbetare, hur man kan engagera och utveckla de man har, och hur man avslutar rätt medarbetare, om det behovet finns. 

Nationella partners: