Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontaktperson:
stockholm@styrelseakademien.se

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar

Trots att föreningar ofta hanterar större summor pengar än ett aktiebolag är det många ledamöter som saknar rätt kompetens för att leda ett effektivt och långsiktigt styrelsearbete för sin bostadsrättsförening. Många gånger är det svårt att rekrytera styrelseledamöter för att arbetet ”tar för mycket tid”. Vi har lärt oss av erfarenhet - vet man hur man ska bedriva ett effektivt styrelsearbete är det lärorikt, roligt och behöver inte ta så mycket tid. Den här digitala styrelseutbildningen lär dig att bedriva effektivt styrelsearbete och att fokusera på rätt frågor i en bostadsrättsförening.

CERTIFIERINGSUTBILDNING

Förening:
Nationell
Pris:

Utbildningen kan köpas av privatpersoner eller förening.

För privatperson är priset 1200 kr ink. moms.

För förening är priset 5000 kr ink. moms för upp till 10 personer.

Vid anmälan anges namn, e-postadress, personnummer och adress dit fakturan skickas för privatpersonen.

För föreningen anges dessutom föreningens namn, organisationsnummer och adress för fakturering. Namn och e-postadresser på de som ska gå utbildningen utöver den person som anmäler skall också läggas till. Det är möjligt att ”spara” inloggningar till t ex. tillfrågade nya styrelsekandidater.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Kursen täcker följande områden... 

Konstituerande möte
Styrelsens formalia, hur styrelse­poster fördelas och vad som skil­jer en ledamot från en suppleant.
Uppdraget
Vilka lagar, regler och principer som bostadsrättsföreningen ska förhålla sig till.
Styrelsemöten
Hur man håller dem effektiva och vad som krävs för att fatta beslut.
Medlemmarna
Överlåtelse, tillträde, avgifter samt ansvarsfördelning mellan förening och medlemmar.
Fastighet och ekonomi
Långsiktig planering och ansvar för fastighetens skötsel och ekonomi.
Granskning och ansvar Ansvarsfrihet och revisorernas uppdrag.
Årsstämman
Årsstämmans formalia, valbered­ningens mandat och styrelsens uppgifter inför årsstämman.

Pris och mer information om utbildningen hittar du här. 

Har du koll på frågor som kan vara viktiga för din förening?

Testa dina kunskaper här!

Klicka på bilden för att komma till kunskapstestet.

SBC Banner

Nationella partners: