Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Komplettera och vässa din styrelsekompetens genom fristående fortsättningskurser inom styrelserelevanta områden. 

 

Kontakt

StyrelseAkademien Skåne

skane@styrelseakademien.se

Förening

 Strategi ur ett styrelseperspektiv

Att ta fram bolagets strategi och därefter säkerställa att bolaget arbetar i den riktningen, är en av styrelsens absolut viktigaste uppgifter. I denna kurs får du verktyg och inspi­ration för att leda strategiarbetet genom en strukturerad process och användandet av olika framgångsrika modeller. 
Klicka på länken för att läsa mer om
Ökat fokus i styrelsearbetet: strategi ur ett styrelseperspektiv 

Förkunskaper: Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.
Datum: Onsdag den 25 september
Tid        9.00 - 17.00
Pris:     Medlem  5 900 sek + moms
             Ej medlem 7 900 sek + moms
Plats:   KPMG, Nordenskiöldsgatan 8
             211 19 Malmö

Ackrediterad lärare är Hans P Carlsson

ANMÄLAN (Fullbokad)

 

Ordföranderollen

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters. I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag.
Klicka på länken för att läsa mer om
Ökat fokus i styrelsearbetet: Ordföranderollen

Förkunskaper: Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.
Datum: Onsdag den 13 november
Tid:      9.00 - 17.00
Pris:     Medlem  5 900 sek + moms
             Ej medlem 7 900 sek + moms
Plats:   KPMG, Nordenskiöldsgatan 8
             211 19 Malmö

Ackrediterad lärare är Torsten Örtengren

ANMÄLAN

 

 

Nationella partners: