Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Kontakt

StyrelseAkademien Skåne

skane@styrelseakademien.se

Förening

Strategi ur ett styrelseperspektiv

Att ta fram bolagets strategi och därefter säkerställa att bolaget arbetar i den riktningen, är en av styrelsens absolut viktigaste uppgifter. I denna kurs får du verktyg och inspi­ration för att leda strategiarbetet genom en strukturerad process och användandet av olika framgångsrika modeller. 
Klicka på länken för att läsa mer om Ökat fokus

Ökat fokus i styrelsearbetet: strategi ur ett styrelseperspektiv

Förkunskaper:
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

Datum: Onsdag den 25 september
Tid        9.00 - 17.00
Pris:     Medlem  5 900 sek + moms
             Icke medlem 7 900 sek + moms
Plats:   Centralt i Malmö

Ackrediterad lärare är Hans P Carlsson
 

ANMÄLAN 

Nationella partners: