Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Komplettera och vässa din styrelsekompetens genom fristående fortsättningskurser inom styrelserelevanta områden. 

 

Kontakt

StyrelseAkademien Skåne

skane@styrelseakademien.se

Förening

 Strategi ur ett styrelseperspektiv

Att ta fram bolagets strategi och därefter säkerställa att bolaget arbetar i den riktningen, är en av styrelsens absolut viktigaste uppgifter. I denna kurs får du verktyg och inspi­ration för att leda strategiarbetet genom en strukturerad process och användandet av olika framgångsrika modeller. Klicka på länken för att läsa mer om
Ökat fokus i styrelsearbetet: strategi ur ett styrelseperspektiv  

Förkunskaper: Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.
Datum: Måndag den 30 mars 2020
Tid        9.00 - 17.00
Pris:     Medlem  5 900 sek + moms
             Ej medlem 7 900 sek + moms
Plats:   KPMG, Nordenskiöldsgatan 8  
            211 19 Malmö


Ackrediterad lärare är Hans P Carlsson
ANMÄLAN  

 

Ordföranderollen

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters. I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag. Klicka på länken för att läsa mer om
Ökat fokus i styrelsearbetet: Ordföranderollen

Förkunskaper: Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.
Datum: Torsdag den 28 maj 2020 
Tid:      9.00 - 17.00
Pris:     Medlem  5 900 sek + moms
             Ej medlem 7 900 sek + moms
Plats:   Centralt i Malmö   

         
Ackrediterad lärare är Torsten Örtengren
ANMÄLAN  

Nationella partners: