Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Lärare Per Arvidson

Från år 1986 arbetar han som lärare och forskare vid ekonomihögskolan, Lunds Universitet, med inriktning främst på ekonomisk redovisning och styrning (www.ehl.lu.se). Från år 2002 är han partner och ägare till Blueberry Hill Management Consulting i Lund. Han undervisar och konsulterar i finansiell analys, balanserade styrkort, M & A och redovisning. Per Arvidson är också författare till en av Sveriges mest använda lärobok i företagsekonomi. Han har även utsetts till bästa lärare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

 

Förening

Ekonomi för styrelsearbete

 Ekonomi är ett område som många styrelseledamöter känner viss osäkerhet inför

Att läsa förstå och tyda balans och resultatrapport är en fråga för alla i styrelsen, och inte bara en fråga för bolagets ekonomiansvarige, CFO och/eller revisor.

StyrelseAkademien Skåne och Handelskammaren har därför tagit fram en ekonomiutbildning för dig som BLENDED LEARNING, där vi kombinera datormedierade aktivitet med traditionell utbildning.

1. E-kurser

 Fyra stycken e-kurser som du kan studera enskilt på din dator när och hur du vill. Total tid ca 6 tim. De fyra filmerna behandlar följande område: ”Finansiellt värdeskapande”, ”Nyckeltal”, ”Bokföring” och ”Redovisning”. Dessa e-kurser fungerar som frivilligförberedelse inför den fysiska träffen.

2. Föreläsning

 En fysisk träff där vi under en halvdag fördjupar kunskap om ekonomi för styrelser. Ambitionen är att diskutera frågeställningar som är så konkreta och relevanta som möjligt i just din styrelseroll.

3. Repetition

 Efter e-kursen och föreläsningen har du möjlighet att under ett år digitalt gå igenom e-kurserna hur många gånger som helst för att förstärka dina kunskaper.

Efter denna ekonomiutbildning har du fördjupat kunskapen om ekonomi, nyckeltal, samband balans- och resultaträkning. Du blir helt enkelt en säkrare styrelseledamot och bättre bollplank i ekonomiska frågor för bolagets ledning, CFO och revisor.

Föreläsare – både på e-kursen, och vid föreläsningen, är Per Arvidsson, lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, konsult inom ekonomistyrning, redovisning och företagsanalys för både globala och startup-företag, forskare och författare till en av Sveriges mest använda läroböcker i företagsekonomi

I kursavgiften ingår även boken Företags och Räkenskapsanalys av Per Arvidsson.

Datum | 30 september
Tid | kl. 9.00 – 15.00
Plats | Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
Pris | 4 495 kr exkl moms för medlemmar

Anmälan är bindande, utebliven närvaro debiteras.
Max antal deltagare 15 personer.

Sista anmälningsdag är den 24 september.

Välkommen med din Anmälan!

 

Nationella partners: