Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

 

Ekonomi – vilka frågor måste du ställa som styrelseledamot

Datum: 6 mars
Tid: 13.00 - 17.00

Plats: Swedbank AB
          Gustav Adolfs Torg 4
          211 38 Malmö

Pris: 3 500 kr+ moms för medlemmar
        
5 000 kr + moms icke medlemmar

Halvdagsutbildningen inklusive E-Learning:

Pris: 
5 500 kr+ moms för medlemmar
         7 000 kr + moms icke medlemmar

 Anmälan   Ange under Övrigt om du även vill beställa
E-learning. Priset justeras sedan på fakturan. 

Förening

 Ekonomi – vilka frågor måste du ställa som styrelseledamot

Att vara styrelseledamot innebär – utöver ett antal andra ansvarsområden – att ha förståelse för och kontroll över företagets ekonomiska situation

Denna förståelse har fyra syften:

•Att förstå styrelsens ekonomiska ansvar ur ett legalt perspektiv
•Att förstå hur den ekonomiska utvecklingen i företaget har sett ut historiskt
•Att kunna styra och påverka företaget i önskvärd framtida ekonomisk riktning.
•Att kunna ställa relevanta krav på beslutsunderlag som berör ekonomiska frågor

Kursen ger dig kunskap om

•Hur de ekonomiska rapporterna hänger ihop
•Hur du analyserar, tolkar och drar slutsatser av de ekonomiska rapporterna
•Vilka de ekonomiska fallgroparna är
•Vilka ekonomiska larmsignalerna bör du kunna
•Förståelse för de variabler som bidrar till finansiellt värdeskapande i företag
•Vilka krav på underlag styrelsen ska ställa till VD/ledning

OBS! Du kan med fördel komplettera utbildningen med Ekonomi för beslutsfattare – e-learning. Om du beställer båda får du ca 25 % rabatt på priset.

  

Lärare Per Arvidsson
Från år 1986 arbetar han som lärare och forskare vid ekonomihögskolan, Lunds Universitet, med inriktning främst på ekonomisk redovisning och styrning (www.ehl.lu.se). Från år 2002 är han partner och ägare till Blueberry Hill Management Consulting i Lund. Han undervisar och konsulterar i finansiell analys, balanserade styrkort, M & A och redovisning. Per Arvidson är också författare till en av Sveriges mest använda lärobok i företagsekonomi. Han har även utsetts till bästa lärare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Nationella partners: