Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakt

Göran Alvek
verksamhetschef StyrelseAkademien Skåne
goran.alvek@styrelseakademien.se

Förening

Blogg: Styrelsearbete över Öresund

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan svenskt och danskt styrelsearbete? Den 19 april bjöd StyrelseAkademien Skåne in till en  medlemsträff om styrelsearbete över Öresund, med tre advokater som erfarenhetsgivare.

Berätta för danska styrelseledamöter om konceptet "ansvarsfrihet för styrelsen" och många häpnar - för något sådant finns inte alls i Danmark.

"Det finns ändå speciella bestämmelser kring när en dansk styrelseledamot ska hållas ansvarig eller inte," berättade Peer Petersen, advokat vid Bird&Bird København. Ansvarsfrihet på det svenska viset skulle inte spela någon roll.

Peer Petersen föreläser om styrelseansvar i Danmark

Ändå känner många danska styrelseledamöter betydligt mindre oro i magen än svenska. Generellt tar svenskar som går in i danska styrelser en mindre risk, än danskar som går in i svenska styrelser.

 "Jag har träffat flera förtvivlade danska styrelseledamöter som inte känt till det svenska systemet," sa Bo Ahlenius, advokat vid Trägårdh Malmö. Det personliga ansvaret för styrelseledamöter i Sverige sträcker sig längre än det danska, till exempel vad det gäller skatter.

Bo Ahlenius föreläser om styrelseansvar i Sverige

Helle Ahlenius Pallesen, från Öresundsadvokater, berättade att många danskar förvånas också över konceptet valberedning, som inte alls finns i Danmark. "Men det är ju egentligen ett fantastiskt system med valberedningar i Sverige! Tyvärr blir det lätt lite old boys network eller old girls network i Danmark," sa Helle.

Somliga bolag tar hjälp av externa rekryterare för att hitta styrelseledamöter, precis som i Sverige, men ofta rekommenderas personer direkt via ägarna eller innevarande styrelse.

Hör Helle berätta mer om skillnaderna mellan danskt och svenskt styrelsearbete.

Vid bolagsstämmor blir de dansk-svenska skillnaderna extra stora. En dansk bolagsstämma leds av en "dirigent" som väljs av stämman och sedan ansvarar för att all formalia avklaras. Själva dagordningen hålls mycket kort, jämfört med den svenska.

Justeringsmän finns inte - varken vid danska årsstämmor eller styrelsemöten. Istället är det "dirigenten" som skriver under protokollet från stämman.

Även skillnader i företagskulturen mellan Sverige och Danmark var ett hett ämne. Många deltagare höll med om att det är lättare att starta på nytt i Danmark efter ett misslyckande. Att företagskulturen i Danmark är mer "tuta och köra" än i Sverige, vilket också kan leda till fler konkurser.

Det svenska fokuset på konsensus och gruppbeslut gäller ofta även i styrelserummet. Flera deltagare vittnade om att ordföranden i danska bolag ofta dominerar styrelsemötena och att man i danska styrelser helst förväntas komma med förslag och idéer direkt till ordföranden, inte vid mötena.

Samtidigt kan svenskar uppfatta styrelseordföranden i danska bolag som ganska operativ, jämfört med den svenska rollfördelningen.

Drygt 60 deltagare hade samlats i Nordeas lokaler i centrala Malmö för att lyssna, diskutera och nätverka. Efter föredragen mordererade Kristina Jarring Lilja, styrelseordförande i StyrelseAkademien Skåne, en gruppdiskussion.

Seminarium om styrelsearbete i Danmark och Sverige

Kvällens erfarenhetsgivare var:

Advokat Peer Petersen, Bird & Bird København, som har omfattande erfarenhet av dansk bolagsstyrning och ansvarsfrågor

Advokat Bo Ahlenius, Trägårdh Malmö, med styrelseerfarenhet från Sverige och Danmark, process kring styrelseansvar och arbetar som konkursförvaltare

Direktör Helle Ahlenius Pallesen, Øresundsadvokater, har styrelseerfarenhet från Danmark och Sverige och har specialiserat sig på skillnader mellan dansk och svensk lagstiftning och näringslivskultur

Stort tack till Peer, Bo, Helle, Nordea och kvällens deltagare!

Mingel StyrelseAkademien

Nordea i Malmö

Diskussion om styrelsearbete i Danmark vs Sverige

Nätverk för styrelseledamöter

Nästa seminarium är 11 maj i Helsingborg med fokus på VD-avtal ur både juridiskt och etiskt perspektiv. Anmäl dig här!

Medlemmar i StyrelseAkademien Skåne deltar kostnadsfritt vid medlemsträffar. Bli medlem i StyrelseAkademien!

Nationella partners: