Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Omvärldsbevakning för styrelsen

”Utan spaning, ingen aning” är en devis som Thomas Pålsson, VD på Aspekta, skriver under på. ”Det spelar inte så stor roll på vilket sätt du omvärldsbevakar, bara du gör det” säger han.

Inför en fullsatt lokal på Nordea i Malmö berättar Thomas om sina tankar kring omvärldsbevakning vid StyrelseAkademien Skånes medlemsseminarium den 20 september. 

Thomas Pålsson Aspekta

Vikten av omvärldsbevakning ökar i en allt snabbare affärsvärld. För fem år sedan var omvärldsbevakningen ofta i periferin av styrelsens arbete. Idag bör omvärldsbevakning ligga centralt på varje styrelses agenda för att kunna ge stöd i beslutsfattningen.

”Tjugo procent i backspegeln och åttio procent framåt, brukar vi säga,” berättar Kristina Jarring Lilja, professionell styrelseledamot och styrelseordförande i StyrelseAkademien Skåne.

Bevakningen handlar ofta om risker och konkurrenter, men bör vara en balansgång mellan risker och möjligheter. Både kort och långt perspektiv är nödvändigt, med verktyg för både längre analyser och snabba, tidiga varningar.

”Se de som kan distrupta, som man säger på populär svengelska, men se även de små innovationer som kan vara väl så intressanta,” berättar Thomas. Mindre innovationer och förändringar kan få stor effekt inom en bransch.

Styrelseledamöters kompetens kan vara en central del av omvärldsbevakningen, där olika ledamöter sitter på olika erfarenheter och kommer med olika perspektiv och infallsvinklar.

Kristina Jarring Lilja StyrelseAkademien

”Man måste våga ifrågasätta kända ’sanningar’ i styrelsen,” säger Kristina och ger ett exempel från detaljhandeln där en vedertagen sanning är att största utmaningen för fysiska butiker är e-handeln. Men 2016 stod e-handeln endast för 7,7% och många konsumenter sysslar med ’webrooming’ (att researcha sitt köp online men slutföra i fysisk butik) och inte bara ’showrooming’ (att researcha i butik men köpa via nätet).

Tips till dig i styrelsen

Omvärldsbevakning bör vara en central del av styrelsens arbete och ledamöter kan idag använda sig av en mängd digitala verktyg utöver bolagets analyser.

Förtroendebevakning går att göra genom sociala medier, så som Twitter, där det är enkelt att snappa upp vad som sägs om bolaget man sitter i styrelsen för. Tweetdeck är ett smidigt verktyg för att följa upp olika Twitter-flöden på ett organiserat vis.

Thomas tipsar också om att följa tongivande opinionsbildare inom branschen för att se hur tongångarna går och hur opinionen utvecklas.

Några bra hemsidor att bevaka via är t.ex. Allabolag.se, nyhetsbevakning hos bolagen och Google-alerter för bestämda sökord. Feedly är ett annat verktyg som samlar nyheter baserat på ens bevakningar. Även Omni samlar nyheter om de ämnen du väljer från många olika svenska nyhetssidor.

Ett mer vardagligt knep är att fråga barn och och barnbarn hur de tänker. Givetvis kan det inte mäta sig med en större analys, men det kan ändå ge en liten indikation och nya perspektiv.

Med alla dessa tips gäller det naturligtvis att granska informationen och dess kvalitet. Källkritik blir bara viktigare ju mer information vi ställs inför. 

Se Thomas dela med sig av några tips:

Omvärldsbevakning StyrelseAkademien 

Omvärldsbevakning medlemsträff StyrelseAkademien i Malmö 

Här hittar du kommande seminarier hos StyrelseAkademien Skåne.

Visste du att medlemmar i StyrelseAkademien Skåne deltar kostnadsfritt vid seminarier? Bli medlem i StyrelseAkademien!

Nationella partners: