Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

15 november 2018

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2018/3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

KRISTINA JARRING LILJAS NUVARANDE UPPDRAG:

Ordförande:

 • Gents, e-handel inom hudvård för män 
 • Campus Helsingborgs vänner, ideell organisation 
 • StyrelseAkademien Skåne

Ledamot: 

 • MultiQ international, it-företag, noterat på OMX 
 • Brännbornföretagen, fastigheter 
 • StyrelseAkademien Sverige

Tidigare uppdrag inom Twilfit, Davida (mode), Miljonlotteriet, Handelsbanken Helsingborg, Volvo Merchandise etc.

KRISTINAS RÅD OM STYRELSEARVODET:

 • Med tanke på arvodet: Tänk efter ordentligt innan du tackar ja till ett nytt uppdrag. Vad förväntas du tillföra? Har du råd att ta uppdraget som lön? 
 • Om du söker konsultuppdrag, var tydlig med vad just du kan tillföra bolaget. Vad är din spetskompetens och hur skapar du värde? 
 • Med konsultuppdragen får du göra avdrag för dina kostnader och kan teckna sjukförsäkring och pensionssparande på firman. 
 • Håll dig uppdaterad om vad som händer inom styrelsearbete. Missa inte utbildningarna och håll koll på nya lagar. 

Kristina Jarring Lilja, ordförande i StyrelseAkademien Skåne: "Jag är en förtroendekapitalist" 

´Närbild på blond kvinna.

Hon kallar sig förtroendekapitalist. När Kristina Jarring Lilja tar plats i en styrelse, delar hon med sig av sitt eget förtroendekapital till det bolag där hon har uppdrag. Att bygga förtroendekapital är i sig en konst. En konst som Kristina Jarring Lilja lärt sig under många år på olika chefsposter inom detaljhandeln, och genom en rad styrelseuppdrag. 

Kristina Jarring Lilja har förlorat en del förtroende för politiker och rättsväsende. Förra årets dom i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, den som hindrar styrelseledamöter att fakturera för sina uppdrag, har i ett slag förändrat villkoren för dem som arbetar i styrelser – och inte till det bättre. Förlorare är professionella ledamöter som hon själv, men framför allt små och medelstora företag som nu går miste om extern kompetens i styrelserna. De som bäst behöver den. 

– Jag väljer nu att tacka nej till styrelser och tar konsultuppdrag i stället. Det är enda sättet att få till ett vettigt pensionssparande och en sjukförsäkring. Och jag har flera kolleger som resonerar som jag, säger hon.

Lång karriär
Kristina Jarring Lilja bor i Helsingborg och är ordförande i StyrelseAkademien Skåne, tillika ledamot i StyrelseAkademien Sverige. Vid fyllda 60 har hon en lång karriär bakom sig. Hon har exempelvis haft chefsbefattningar på klädföretaget InWear, skoföretaget Nilson Group – ”grundaren Rolf Nilsson var en av de mest inspirerande chefer jag har haft”. Hon har varit vd för bildelsföretaget Micro som börsnoterades under hennes tid.

– Vi sålde större delen av butikerna till Mekonomen, men kom inte ur alla hyresavtal. Vi tvingades därför sätta det rörelsedrivande bolaget i konkurs. Det var fruktansvärt, men en nyttig erfarenhet, säger hon.

I och med detta var Kristina Jarring Liljas uppdrag på Micro avslutat. Hon var 51 år och beslöt att det var dags att ta klivet upp och bli professionell styrelseledamot. Förutsättningen för beslutet var bland annat Skatteverkets dåvarande praxis att godkänna att styrelseledamöter fick fakturera för sina uppdrag.

– Annars hade jag fortsatt som operativ och tagit ett nytt chefsuppdrag. Jag hade ju många yrkesverksamma år kvar och behövde tjäna ihop mer till pensionen. I dag ser jag minst fem till tio år framför mig i yrkeslivet, säger hon. 

"Jag väljer nu att tacka nej till styrelser och tar konsultuppdrag i stället. Det är enda sättet att få till ett vettigt pensionssparande och en sjukförsäkring."

Men förra sommaren ändrades förutsättningarna för styrelsearbete. Kristina Jarring Lilja tvingas ransonera styrelseuppdragen, som ju beskattas som lön, och i stället ta in fler konsultuppdrag i sitt företag för att kunna avsätta pengar till sjukförsäkring och pension. Detta är ju inte något som genereras av styrelseuppdrag.

– Jag förstår faktiskt inte hur HFD tänker. Att vi ska få lön men utan anställningstrygghet. Det blir oerhört dyrt om man ska stå för sjukförsäkring, pension, utbildning, resor, telefon och dator för redan skattade pengar.

Kvinnliga ledamöter drabbas
Enligt hennes uppfattning är det till stor del kvinnliga styrelseledamöter som drabbas. Inte för att reglerna är olika för kvinnor och män, utan för att det sedan ändringen i beskattningsreglerna blivit fler kvinnor som arbetar professionellt med styrelsearbete. De tillhör en ny kategori som vuxit fram på senare år, i takt med att styrelsearbetet förändras och blir allt viktigare för företagens strategi. Där styrelsen förr mest tittade i backspegeln utgör nu varumärke, kunder, medarbetare, hållbarhet och omvärldsbevakning med nödvändighet en mycket större del av jobbet. Det kräver en ny typ av ledamot, och bland dessa finns kvinnorna.

Kristina Jarring Lilja delar in externa styrelseledamöter i fyra grupper:

 1. Den gamla stammen, det vill säga pensionerade direktörer. Är inte beroende av styrelsearvoden.
 2. Operativa ledningspersoner med ett par styrelseuppdrag vid sidan om. Uppbär lön och är inte heller beroende av arvoden.
 3. Professionella ledamöter som fyller en heltid med olika styrelseuppdrag. Är beroende av arvodena för sin försörjning.
 4. Icke operativa som har ströuppdrag. Har ofta annan försörjning.

– I den tredje gruppen hittar vi många något yngre ledamöter som gör ett mycket viktigt jobb för företagens tillväxt – som ser framåt, arbetar strategiskt och delar med sig av stor kompetens. Politiker och rättsväsende har låg kunskap om vilka värden dessa personer genererar för Sverige.

Hon räknar också sig själv till grupp tre. Det finns debattörer som anser att styrelseledamöter över huvud taget inte ska vara beroende av arvode. Medan andra ser det som viktigt för bolagens tillväxt att styrelsen verkligen är engagerad och framåtlutad för att värden ska skapas. Däremot tar Kristina Jarring Lilja aldrig uppdrag i bolag där hon själv har ägarintressen.

Arvodesfrågan kommer att förändras, det är Kristina Jarring Lilja övertygad om – när tillräckligt många har klivit fram och berättat hur viktigt det är att arvodena ska kunna faktureras. Den viktigaste gruppen som bör ryta till är ägarna, det är ju de som förlorar mest om det uppstår en brist på ledamöter. Under tiden ägnar hon sig åt att konsulta just åt ägarna.

– Mina konsultuppdrag går främst ut på att vara rådgivare åt ägare när det gäller att upprätta tydliga ägardirektiv och att tillsätta styrelser. Sedan är det upp till styrelserna att sätta en strategisk plan med tydliga mål för ledningen att arbeta mot.

Värsta stålbadet
Den detaljhandel som Kristina Jarring Lilja har varit verksam i under hela sitt yrkesliv går just nu igenom ”värsta stålbadet någonsin”. Ett av hennes nuvarande uppdrag är som ordförande för Gents, ett e-handelsföretag för rakning och manlig hudvård. Man möter sina kunder online, men också i en fysisk barbershop och en parfymbar. Det paradoxala i e-handelns utveckling är att bemötandet i fysiska butiker blir så mycket viktigare.

– De som förstår sina kunder och tar hand om dem är vinnare. Som vd måste man alltså kunna attrahera medarbetare som kan leverera bolagets värderingar till kunden.

Därför tror Kristina Jarring Lilja att strategisk HR kommer att bli viktigare i bolagsstyrelser i framtiden.

– Vi är inte där än, men det kommer, säger hon.

Ungdomarnas betydelse
Pratar man framtid och talangjakt kommer man osökt in på ungdomar. I Campus Helsingborgs Vänner, som är en brygga mellan Lunds universitet och näringslivet i Skåne och där Kristina Jarring Lilja är ordförande, finns ett omvänt mentorskapsprogram. Det är studenterna som är mentorer till näringslivstopparna. Kristina Jarring Lilja har själv en mentor i 25-årsåldern som delar med sig av sin värdefulla syn, bland annat på detaljhandeln.

– Det är stor skillnad på hur unga vuxna ser på detaljhandeln jämfört med min generation. De är krassa och ger färre chanser. Du måste göra rätt från början om du vill vinna dem som kunder.

Innebär det att unga människor bör ta mer plats i styrelserummen? Det ställer sig Kristina Jarring Lilja tveksam till.

– Men ha gärna med dem i paneler och andra diskussionsgrupper, för att få in deras åsikter, säger hon.

Text: Ingrid Kindahl |Foto: Andreas Hillergren  

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 3 2018)

Nationella partners: