Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Datum för styrelsefrukosten: 31 maj 18.00-21.00

Plats: PWC, Kyrkängsgatan 8

Deltagaravgift: Kostnadsfritt och öppet för alla! Dela gärna inbjudan.

Anmälan: Stängd!

 

 

Förening

Vad händer med ersättning till styrelseledamöter?

Vad händer med ersättning till styrelseledamöter? 

Flera valberedningar får svaret att nuvarande ledamöter inte är lika intresserade av omval. Nyrekryteringen är svårare, främst av de som inte är lika etablerade inom styrelsearbete.

Domen från juni förra året, där Högsta förvaltningsdomstolen, beslöt att styrelsearvoden inte längre ska anses utgöra näringsverksamhet utan i stället ska betraktas som inkomst av tjänst skapar problem för ägare och valberedning i bolagen under våren.

Detta slår hårt mot arbetet med ökad mångfald i styrelserna.

StyrelseAkademien Västsverige i samarbete med StyrelseAkademien Sjuhärad, Företagarna, PwC, Werks Advokater och Almi Invest bjuder in till information och genomgång av vad detta nya domstolsbeslut får för konsekvenser. 

Vi är många som arbetar för att företag skall ha externa styrelseledamöter mot den bakgrunden att professionellt styrelsearbete stärker värdeutvecklingen av företag.

Många företag kastas nu in i en ny värld där internationaliseringen, konkurrensen och digitaliseringen går mycket snabbt. Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare. Då räcker det inte att alla styrelseledamöter är duktiga i ekonomi. Det behövs annan kunskap också. Då behöver det vara enklare att attrahera till styrelseengagemang, inte bygga hinder. 

Professionell bolagsstyrning och förvaltning är en ödesfråga för de bolag som skapar tillväxt i Sverige. Aktiva ägare behöver kompletteras med externa professionellt arbetande styrelseledamöter som har kunskaper och erfarenheter som ofta saknas i företagsledningen.

Genom möjligheten att redovisa styrelsearvode som näringsverksamhet har styrelseledamöterna själva kunnat bygga upp sin egen anställning, vilket inneburit att de kan säkra fullgott socialförsäkringsskydd, teckna tjänstepensions- och sjukförsäkring med mera. Detta skulle inte vara möjligt om arvodet betalades ut som lön från respektive uppdragsbolag.

VÄLKOMMEN TILL EN KVÄLL DÄR DU MÖTER MÅNGA ANDRA SOM ÄR INTRESSERADE AV STYRELSEFRÅGOR OCH FÅR MÖTA KUNSKAP OM VAD SOM HÄNDER MED ERSÄTTNINGEN TILL STYRELSENS LEDAMÖTER.

 

Nationella partners: