Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNEANMÄL DIG HÄR!

Omfattning: 1 dag 

Datum: 8 nov 
Tid: 09.00-17.00
Plats: Linköping

Diplom: Efter avslutad utbildning erhålls diplom.

Lärare: Christina Lindberg
(Ackrediterad lärare i Rätt Fokus i styrelsearbetet SME samt för kommunala bolag)

Ingår:
Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation i pärm, lunch och fika.

Pris 5 900 kr exkl moms (Medlemspris)  6 900kr exkl moms

Medlem i StyrelseAkademien? Läs mer om medlemskap här!Förening

Ökat fokus i styrelsearbetet: Modern Ekonomistyrning

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor.

En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning (RR & BR) fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra. Tyvärr läggs alltför mycket tid på att undra och förstå RR & BR. Ofta blir det rätt tyst i rummet när ekonomin rapporteras av. Inte minst när omfattande Excel-ark visas. Förstår inte alla ledamöter de grundläggande ekonomiska begreppen och hur de hänger hop, då minskar styrelsens möjlighet att på riktigt arbeta med de viktiga och strategiska utmaningarna. 

Det här är en utbildning där du på ett annorlunda pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomin.

Kursupplägg:

Kursdagen innehåller många övningar om viktiga ekonomiska begrepp i styrelsens vardag. Du känner säkert igen dem sedan tidigare, men nu får du på ett pedagogiskt sätt se hur de samverkar med varandra. Oftast i grafisk form.

Kursen täcker följande områden:

  • Grundläggande ekonomiska samband
  • Kassaflöde
  • Case-övning
  • Branschanalys
  • Nyckeltal
  • Förslag på hur du implementerar det i din styrelse   

Förkunskaper:

Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

Läs mer om utbildningen här!

Nationella partners: