Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Modern Ekonomistyrning, anmäl dig här

Datum: Tisdag 5 maj 2020
Tid: kl 09.00 - 17.00
Plats: Östsvenska Handelskammaren, Linköping

_____________________________________

Pris: 7 900 kr exkl moms (5 900 kr exkl moms medlem i StyrelseAkademien o/e Östsvenska Handelskammaren)

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.
Ökat fokus i styrelsearbetet består av fem fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera. 

Litteratur: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation ingår.
Efter avslutad utbildning erhålls ett diplom.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. 

OBSERVERA:
Denna utbildning genomförs i samarbete med Östsvenska Handelskammaren (ÖHK). Vi kommer därför att delge ÖHK de uppgifter du registrerar vid anmälan. Genom din anmälan godkänner du både StyrelseAkademiens och ÖHKs integritetspolicies:
Länk till SAÖs policy
Länk till ÖHKs policy

Förening

StyrelseAkademien Östsverige kan stolt erbjuda dessa fortsättningsutbildningar i samverkan med Östsvenska Handelskammaren. Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete - och ett spännande nytt nätverk.

Modern ekonomistyrning

5 maj i Linköping

Kursdagen innehåller många övningar om viktiga ekonomiska begrepp i styrelsens vardag. Du känner säkert igen dem sedan tidigare, men nu får du på ett pedagogiskt sätt se hur de samverkar med varandra. Oftast i grafisk form.

Du får se alla ekonomiska begreppen i grafik och färgkoder. Se hur balansräkningen påverkas av transaktioner som görs. Vad som händer när man har för lite i eget kapital, eller för mycket. Allt görs visuellt med bilder så att hjärnan förstår. Pedagogiken har sitt stöd i senaste rönen inom kognitiv vetenskap. Den bygger på Bonanza-metoden.

Du får alltså bättre förståelse för verksamhetens affärsekonomiska förutsättningar och utmaningar. Till att börja med i generella termer för att sedan övergå till de företagsspecifika förutsättningarna som deltagarna är vana att möta i sitt dagliga arbete – allt för att kunna diskutera vad som krävs för att öka lönsamheten och nå företagsledningens uppsatta mål i pågående förändringsarbeten. 

Bristen på affärsekonomisk förståelse är ett hinder för att skapa en affärsmedvetenhet i organisationen. Utmaningen är att engagera alla i affären så att alla talar samma språk, har en gemensam plattform och förstår vad som behöver göras utifrån de målsättningar och rapporter som ledningen tillhandahåller.

Tänkesättet kan också lämpligen föras över till styrelsens rapporteringsinstruktion. Allt för att få en begriplig och snabb bild över bolagets situation som alla förstår.

 

Nationella partners: