Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Område

Vem vill du se som
Medlem i Fokus?


Maila ditt förslag till ostsverige@styrelseakademien.se

Gert Kindgren;
"Försäljning behandlas med armbågen i så många styrelserum"

Gert Kindgren stöttar styrelser och ledningsgrupper med fokus på affärsutveckling av hållbara affärer, där både miljö, ekonomi och social hållbarhet är grundstenar.

- Jag bestämde mig för 10 år sedan att ha hållbarhet som ledstjärna för min professionella gärning. Jag vill helt enkelt kunna se mina barn i ögonen och säga att jag har bidragit med det jag kan. Det har varit ett av mina bästa beslut både yrkesmässigt och privat.

Idag är Gert styrelseordförande i bland annat Medevi Brunn AB och Hotell Medevi Brunn AB. Bolagen äger Medevi Brunnsområdet (ca 500 ha) och ett 70-tal byggnadsminnesmärkta byggnader som utgör Nordens äldsta brunnsmiljö, grundad 1678, och driver där hotell och restaurang.

- Här handlar hållbarheten om att hitta en uthållig affärsmodell och samtidigt bevara ett kulturarv med omsorg om de stora miljövärden som finns runt Medevi. En spännande utmaning med mycket goda krafter som vill hjälpa till, t ex brunnsorkestern som under 7 veckor ger 3-5 konserter om dagen. Den utgörs av semesterlediga proffsmusiker.

Gert är också styrelseordförande i Storbildsfabriken AB, där mottot är att vara koldioxidneutrala 2025.

Tidigare har Gert varit engagerad i ett drygt 10-tal styrelser, ofta i startupbolag och ofta reflekterat över bristen på säljfokus.Han har alltid jobbat med försäljning, som säljare, säljchef, marknadschef och VD och hans först skola var 5 år i ett amerikanskt IT-bolag.

- Då lär man sig planera och rapportera! Antagligen är det avsaknaden av forskningsbaserad kunskap och/eller erfarenhet som tillåter att försäljning behandlas med armbågen i så många styrelserum – för få har kompetens att ställa krav på vettiga prognossystem och ägnar sig istället åt att dyka resultat- och balansräkningar, vilket lätt ger en falsk känsla av kontroll.Jag tycker en styrelse ska tänka front-end och back-end. Front-end: hur ser våra kunder ut, vad vet vi om dem och deras verkliga behov, hur marknadsför vi och gör vi affärer, vilka affärer är på gång, hur sannolika är de, vilka intäkter kommer de att generarea över tid? Det ger input till back-end som handlar om att bemanna, säkerställa produktionsresurser, kvalitetssäkra leveranser, sköta kundsupport, verksamhetsutveckla, ekonomifunktion, etc.

Tyvärr uppfattar jag att det många gånger är tvärt om. Styrelsen konstaterar, ofta för sent, att man måste sälja mer, men vet inte hur. Det är förvånande, då många bolag lever av sin försäljning. Jag tror att det finns en stor potential i många bolag om man får ordning på detta.
Konkret så borde varje styrelse se till att man har en person med gedigen erfarenhet från försäljning, gärna från flera olika branscher och bör ges rejält utrymme i styrelserummet.

Det finns fler utmaningar för de företag som vill etablera ett styrelsearbete...

- Utöver ”mer försäljning på styrelseagendan” så är Högsta förvaltningsdomstolens dom från förra året avseende styrelsearvodering, en rejäl utmaning för många företag som vill etablera styrelsearbete. Där har jag och några kamrater börjat skissa på ett koncept för att hjälpa dessa företag att få styrelsearbetet att fungera under lite mer dynamiska former…

 

Nationella partners: