Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Område

Vem vill du se som
Medlem i Fokus?


Maila ditt förslag till ostsverige@styrelseakademien.se

Barbro Forss;
"Ett effektivt styrelsearbete lyfter företag men vi får inte glömma att det är människor som genererar resultat!"

När Barbro väljer att tacka ja till ett uppdrag är företagets värderingar det absolut viktigaste.
- Sen spelar det naturligtvis roll inom vilket verksamhetsområde företaget verkar.
Styrelsearbetet fungerar dessutom bra om man kan ha roligt!

Barbro har lång erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag samt ledande befattningar inom tillverkningsindustrin i internationell miljö; Site Manager-Dow Chemical, Operations Manager -Freudenberg, VD IKEA Industry Älmhult med flera. Idag driver hon eget konsultbolag, Forss Management Consulting AB.

- När jag gick styrelseutbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet fick jag bekräftelse från mina tidigare erfarenheter i styrelsearbete samtidigt som jag lärde mig mer om formalia och ansvar. Som certifierad styrelseledamot och med styrelseerfarenhet kunde jag senare få styrelseuppdrag hos Arla Plast AB.  Jag kunde också delta som mentor i Almis program ”styrelsearbete i små och medelstora bolag” och där kom jag i kontakt med Storbildsfabriken som jag idag är VD för och ingår i företagets nystartade styrelse.

Är det någon skillnad i styrelsearbetet i så olika företag?

- Arla Plast AB och Storbildsfabriken är två spännande företag som trots sin olikhet i storlek  och affärsområde har likartade ärenden på agendan i styrelserummet. Min erfarenhet från samtliga uppdrag visar att det alltid finns behov av en uppdaterad affärsstrategi, ett strukturerat arbetssätt, och rätt organisation för att generera tillväxt och resultat. Det viktiga i beslutsprocessen är att ha ett helikopterperspektiv, förstå hela företaget och anpassa alla beslut till det aktuella företagets
behov. Inte för mycket och inte för lite.
Här passar det svenska ordet lagom.

Det ständigt aktuella ämnet hållbarhetsfrågorna? 

Utmaningar för företag idag (stora som små) är ett inkludera hållbarhetsfrågorna i alla beslut. För att lyckas med det måste det
lyftas in i styrelserummet. Att värna om miljön och människan känner jag varmt för och det är frågor som jag gärna jobbar med.
På Storbildsfabriken har vi t.ex tagit fram hållbarhetsmål, koldioxidneutrala 2025.
För att nå hållbarhetsmål krävs det inte bara internt idogt arbete utan också samverkan med leverantörer och kunder.

Nationella partners: