Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Område

Vem vill du se som
Medlem i Fokus?


Maila ditt förslag till ostsverige@styrelseakademien.se

Medlem i Fokus: Lovisa Fricot Norén

- Jag är övertygad om att en styrelse blir mer effektiv och kompetent om vi bidrar med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

Tekniska verken i Linköping är ett regionalt energibolag med en tydlig vision – att bygga världens mest resurseffektiva region. Lovisa Fricot Norén är vd för dotterbolagen Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB där det bedrivs affärer inom elnät, belysning och mätteknik.

- Det är viktigt för oss att ha ett välfungerande styrelsearbete för att uppnå goda resultat i verksamheten. Vi värdesätter att styrelsen består av ledamöter med bred kompetens eftersom vi hanterar många frågor av olika karaktär. Vi befinner oss på en resa där vi ska gå från förvaltning till utveckling och inom det finns det några utmaningar som sticker ut. Politisk reglering av elnätsverksamheten, både på nationell och europeisk nivå, klimatfrågan och utvecklingen mot alltmer förnybar energi och slutligen den enorma teknikutvecklingen och digitaliseringen, berättar Lovisa.

Certifierad styrelseledamot
Redan 2013 blev Lovisa medlem i StyrelseAkademien och året därpå gick hon ”Rätt Fokus i styrelsearbetet” och blev certifierad styrelseledamot inom ramen för StyrelseAkademien.

- Det var en gedigen utbildning som berörde för mig, bekanta frågor. Den gav mig en bättre inblick i vad som gäller för en styrelse – vilka frågor som ska diskuteras och tas beslut om. Vilka regelverk som gäller. Utbildningen gav mig en trygghet i mitt fortsatta styrelsearbete.

I dagarna blev Lovisa invald som ordförande för Mjölby Kraftnät AB:s styrelse som numera är majoritetsägt av Tekniska verken-koncernen.

Styrelsebankerna – unika källor för att hitta det du söker. Lovisa är med på 100-listan.
StyrelseAkademiens rikstäckande Kandidatbank är en gedigen bank med mångfald ur alla perspektiv där över 2000 kandidater finns att nå med intresse för externa uppdrag. Men det finns ytterligare en bank och möjlighet när man söker just skarpa kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.  100-listan är ett initiativ från Östsvenska handelskammaren för att öka styrelsekompetensen och man vill se fler kvinnor i Sveriges bolagsstyrelser.

- Det är klart att det är en ära att vara med på 100-listan. Det innebär också ett nätverk där jag får möjlighet att ta del av och dela med mig av mina erfarenheter av styrelsearbete. Som sagt var, jag är övertygad om att en styrelse blir mer effektiv och kompetent om vi bidrar med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

 

Nationella partners: